Ψηφιακό Περιεχόμενο
Ηλεκτρονικά Αποθετήρια Ηλεκτρονικές Εκδόσεις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Διαδραστικός Πολιτισμός Δείκτες
Openarchives

 

Μέσα από τα Ηλεκτρονικά Αποθετήρια που έχουν δημιουργηθεί από το λογισμικό περιβάλλον του ΕΚΤ, οι επισκέπτες αποκτούν ελεύθερη πρόσβαση σε πλούσιο αρχείο ερευνητικών δεδομένων και μεταδεδομένων, διδακτορικές διατριβές, βιβλία, μελέτες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, εκπαιδευτικό υλικό, ανοικτό λογισμικό κ.ά. Πλοηγηθείτε σε εκατομμύρια ηλεκτρονικές σελίδες που εμπλουτίζονται συνεχώς με νέο επιστημονικό υλικό και οπτικοακουστικές εφαρμογές, πολύτιμο περιεχόμενο για τον κόσμο της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της επιστήμης.

Οι Ηλεκτρονικές Εκδόσεις στο ΕΠΣΕΤ περιλαμβάνουν ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά Ανοικτής Πρόσβασης. Το σύνολο των παλαιότερων τευχών έχει ψηφιοποιηθεί και διατίθεται με αναζήτηση και ελεύθερη πρόσβαση. Μέσα απο το δικτυακό περιβάλλον του ΕΚΤ ePublishing, οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση σε χιλλιάδες επιστημονικά άρθρα, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων απο ένα εύρος επιστημονικών πεδίων.

Μέσα από τις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες πλοηγηθείτε σε ψηφιοποιημένο υλικό από τους καταλόγους ψηφιακών βιβλιοθηκών που ανταπτύσσονται με την υποστήριξη του ΕΚΤ. Αναζητείστε και ξεφυλλίστε πλούσιες συλλογές πολιτιστικής και εκπαιδευτικής αξίας των ψηφιακών βιβλιοθηκών που προσφέρουν μέρος του υλικού τους ελεύθερα στο διαδίκτυο.

Μέσα από τους Δείκτες Έρευνας γνωρίστε τις βιβλιομετρικές μελέτες που έχει καθιερώσει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης ως αναποσπαστο στοιχείο του θεσμικού του ρόλου για την καταγραφη και αποτύπωση της ερευνητικής δραστηριότητας. Το ΕΚΤ αξιοποιεί το επιστημονικό περιεχόμενο που συγκεντρώνει, και με προηγμένα πληροφοριακά συστήματα, διαδικασίες και οργανωτικές δομές που αναπτύσσονται ως μέρος του ΕΠΣΕΤ, παρουσιάζει δεδομένα και καθιερωμένους Δείκτες Έρευνας που συνδέονται με την ελληνική ερευνητική δραστηριότητα. Το υλικό αυτό συγκεντρώνεται και διατίθεται μέσα απο το δικτυακό περιβάλλον του metrics.ekt.gr. Στόχος είναι η συγκέντρωση στοιχείων και η παροχή ολοκληρωμένης πληροφορίας για τις ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις, τα στατιστικά στοιχεία που αφορούν την έρευνα και τεχνολογία, τις εθνικές επιδόσεις στην καινοτομία, και γενικότερα την ελληνική ερευνητική δραστηριότητα σε όλο τον κύκλο ζωής της και τις ποικίλες πτυχές της.

 

 

 

Στις σελίδες του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ) μπορεί κανείς να ανακαλύψει πλούσιο και αξιόπιστο ηλεκτρονικό περιεχόμενο για όλους τους τομείς έρευνας. Πρόκειται για περιεχόμενο που έχει συγκεντρωθεί και οργανωθεί από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) σε συνεργασία με φορείς από την ακαδημαϊκή, ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα, πολιτιστικούς και εκδοτικούς φορείς κ.ά.Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ΕΚΤγια τη διάθεση ηλεκτρονικού περιεχομένου εντάσσονται τα αποθετήρια, οι ηλεκτρονικές επιστημονικές εκδόσεις, οι ψηφιακές βιβλιοθήκες, αλλά και δεδομένα για την ερευνητική δραστηριότητα.