Ψηφιακό Περιεχόμενο
Ηλεκτρονικά Αποθετήρια Ηλεκτρονικές Εκδόσεις Ψηφιακές Βιβλιοθήκες Διαδραστικός Πολιτισμός Δείκτες
Openarchives

 

Ηλεκτρονικά Αποθετήρια

Στα ηλεκτρονικά αποθετήρια που αναπτύσσει το ΕΚΤ περιλαμβάνονται εκατομμύρια ηλεκτρονικές σελίδες με υλικό από όλες τις επιστήμες. Επιλέξτε το αποθετήριο που σας ενδιαφέρει και αποκτήστε ελεύθερη πρόσβαση σε πλούσιο αρχείο ερευνητικών δεδομένων και μεταδεδομένων, διδακτορικές διατριβές, βιβλία, μελέτες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, εκπαιδευτικό υλικό, ανοικτό λογισμικό και οπτικοακουστικές εφαρμογές.

ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Αποθετήριο του Παρατηρητηρίου της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης στο Αιγαίο

Το Αποθετήριο αποτελεί μέρος του Παρατηρητηρίου της Προσφυγικής και Μεταναστευτικής Κρίσης. Βασικός του σκοπός είναι η συλλογή, κατηγοριοποίηση,  οργάνωση, διατήρηση, ψηφιοποίηση και ανάδειξη ποικίλων κατηγοριών τεκμηρίων που αναφέρονται στην προσφυγική και μεταναστευτική κρίση στον χώρο του Αιγαίου Πελάγους καθώς και η καταγραφή και προβολή συναφών επιστημονικών μελετών από μέλη της ελληνικής και διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας. Στα τεκμήρια που διατηρούνται στο Αποθετήριο περιλαμβάνονται μαρτυρίες, ημερολόγια, αδημοσίευτες ή δημοσιευμένες στατιστικές καταγραφές, θεσμικές ρυθμίσεις, δημοσιεύματα στον Tύπο, φωτογραφίες και βίντεο. Το Αποθετήριο υποστηρίζεται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research.

Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ)

Στο "Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ)" συγκεντρώνεται το σύνολο των διδακτορικών διατριβών που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και οι διδακτορικές διατριβές που έχουν εκπονηθεί από έλληνες διδάκτορες σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού και έχουν αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ). Την ευθύνη συγκρότησης, διάθεσης και διατήρησης του ΕΑΔΔ έχει δια νόμου το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Από το ηλεκτρονικό αποθετήριο του ΕΑΔΔ διατίθενται περισσότερες από 28.000 διδακτορικές διατριβές με δυνατότητες αναζήτησης, πλοήγησης και ξεφυλλίσματος.

Ηλιος: Αποθετήριο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Το Αποθετήριο Ήλιος αποτελεί υποδομή οργανωμένου ψηφιακού περιεχομένου που παρέχει ανοικτή διαδικτυακή πρόσβαση στο πλούσιο επιστημονικό έργο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Ο Ήλιος αναπτύσσεται από το ΕΚΤ σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και περιλαμβάνει ψηφιακό περιεχόμενο από διάφορους επιστημονικούς κλάδους. Στην ανανεωμένη του μορφή παρέχει εξελιγμένα εργαλεία αναζήτησης, πλοήγησης και ελεύθερης πρόσβασης στις ψηφιακές συλλογές του, καθώς και υπηρεσίες, κατόπιν εγγραφής, που απευθύνονται σε ερευνητές (π.χ. αυτοαρχειοθέτηση) αλλά και στο ευρύ κοινό.

 

Πανδέκτης Πανδέκτης

Οι ψηφιακές συλλογές του αποθετηρίου Πανδέκτης περιλαμβάνουν επιστημονικό και ερευνητικό υλικό του ΕΙΕ στους τομείς των Ανθρωπιστικών Επιστημών, της Ιστορίας και του Πολιτισμού. Πρόκειται για συλλογές που τεκμηριώθηκαν από ερευνητές του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (Τμήματα Νεοελληνικών Ερευνών, Βυζαντινών Ερευνών, Ελληνικής & Ρωμαϊκής Αρχαιότητας), ψηφιοποιήθηκαν και διατίθενται από το EKT.

Aποθετήριο Eκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Ακρόπολη

Το αποθετήριο εκπαιδευτικού περιεχομένου για την Ακρόπολη ενσωματώνει υλικό του Τομέα Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης και υποστηρίζει με δυναμικό τρόπο την αναπαράσταση και ερμηνεία του παρελθόντος. Εκπαιδευτικοί, μαθητές και οικογένειες μπορούν να πλοηγηθούν στο αποθετήριο και να εμπλουτίσουν τόσο το μάθημα στο σχολείο όσο και την επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και στο μουσείο Ακρόπολης.

 

 

Ψηφιακή Ζωφόρος του Παρθενώνα Ψηφιακή Ζωφόρος του Παρθενώνα (Αποθετήριο)

Το Αποθετήριο της Ζωφόρου του Παρθενώνα παρουσιάζει ένα μοναδικό έργο τέχνης που αξιοποιεί τις τεχνολογίες του Διαδικτύου για την ανάδειξη και προβολή πολιτιστικού περιεχομένου. Το αποθετήριο αναπτύχθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Το αποθετήριο συμπληρώνει τον δικτυακό τόπο www.parthenonfrieze.gr για την ψηφιακή αναπαράσταση της ζωφόρου του Παρθενώνα, και απευθύνεται τόσο στους ειδικούς επιστήμονες όσο και στο ευρύτερο κοινό.

Αποθετήριο ΕΛ/ΛΑΚ

Το Αποθετήριο ΕΛ/ΛΑΚ (Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα) περιέχει υλικό που παράγεται μέσα από δράσεις που αφορούν το Ελεύθερο Λογισμικό, τις Ανοικτές Τεχνολογίες και το Ανοικτό Περιεχόμενο από την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, τα μέλη της, τις κοινότητες άλλα και μεμονωμένους δημιουργούς.

Αποθετήριο Ιστορικού Αρχείου Αιγαίου «Εργάνη»

Το αποθετήριο «Εργάνη» αναδεικνύει τεκμηριωμένο αρχειακό υλικό που αποτυπώνει 200 χρόνια τοπικής ιστορίας, πολιτισμού και επιχειρηματικότητας στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Το πλούσιο αρχειακό υλικό της «Εργάνης» αναδεικνύει τις πολιτικές εξελίξεις, την πρότυπη ανάπτυξη της ελαιοκαλλιέργειας, αλλά και την επιχειρηματικότητα και την καθημερινότητα της αστικής τάξης της Λέσβου του 19ου και 20ου αιώνα.

Αρχείο του Ιδρύματος Κωνσταντίνου Σημίτη Αρχείο του Ιδρύματος Κωνσταντίνου Σημίτη

Το Αρχείο περιλαμβάνει το πολιτικό αρχείο του πρώην πρωθυπουργού και αποτυπώνει την πορεία της πολιτικής σκέψης, των ιδεολογικών αναφορών και τη διαδρομή του προβληματισμού του για τα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα. Περιλαμβάνει πολιτικού ενδιαφέροντος τεκμήρια με αφετηρία την δεκαετία του 1960, οπότε ο Κωνσταντίνος Σημίτης άρχισε να δραστηριοποιείται πολιτικά. Συμβάλλει στην πληρέστερη γνώση της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας από τα προδικτατορικά χρόνια μέχρι σήμερα. Απευθύνεται σε ερευνητές, μελετητές της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας, πολιτικούς, κοινωνιολόγους, ιστορικούς, φοιτητές, καθώς και σε απλούς ενδιαφερόμενους δικτυακούς επισκέπτες που επιθυμούν να ενημερωθούν για τη σύγχρονη πολιτική σκέψη.

Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας

Το Αποθετήριο του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) αποτελεί υποδομή οργανωμένου ψηφιακού περιεχομένου, που παρέχει ανοικτή διαδικτυακή πρόσβαση σε υλικό που παράγεται μέσα από δράσεις που αφορούν τη Διαπίστευση, τη Μετρολογία και τα Πρότυπα. Το αποθετήριο συμβάλλει στη συστηματική συλλογή, οργανωμένη διαχείριση και ηλεκτρονική διάθεση ανοικτού περιεχομένου, ενώ παράλληλα, συνεισφέρει στην αποθήκευση και μακροχρόνια διατήρησή του. Ο σκοπός του αποθετηρίου είναι να παρέχει ελεύθερη πρόσβαση στο σχετικό περιεχόμενο προς όλους τους ενδιαφερόμενους. Το αποθετήριο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των Υπηρεσιών SaaS (Software as a Service) του ΕΚΤ. 

Ευτέρπη: Τραγούδια για εκπαιδευτική χρήση – Ψηφιακό Μουσικό Ανθολόγιο

Το αποθετήριο «Ευτέρπη: Τραγούδια για εκπαιδευτική χρήση – Ψηφιακό Μουσικό Ανθολόγιο» είναι η μοναδική διαδικτυακή συλλογή τραγουδιών για εκπαιδευτική χρήση στην Ελλάδα. Εδώ μπορείτε να αναζητήσετε και να δείτε παρτιτούρες και μαθησιακά αντικείμενα για τη διδασκαλία της μουσικής αγωγής. Κάθε τραγούδι παρουσιάζεται σε μουσική σημειογραφία (musescore ή finale) και συνοδεύεται από σύγχρονα εκπαιδευτικά μεταδεδομένα. Στην Ευτέρπη περιλαμβάνονται τραγούδια από ιστορικές πηγές και μουσικές ανθολογίες του 19ου και 20ου αιώνα καθώς και παραδοσιακά και σύγχρονα τραγούδια. Το αποθετήριο υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση (EEME) και της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη» του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής, στο πλαίσιο των Υπηρεσιών SaaS (Software as a Service) του ΕΚΤ. 

Αποθετήριο Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης

Το αποθετήριο της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης (ΥΣΜΑ) αποτελεί υποδομή οργανωμένου ψηφιακού περιεχομένου για τη συστηματική διάθεση του αρχειακού υλικού από τα αναστηλωτικά προγράμματα της Αθηναϊκής Ακρόπολης. Μέσα από τα πρωτογενή τεκμήρια του αρχείου, όπως φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα και οπτικοακουστικό υλικό, μπορείτε να προσεγγίσετε τη μορφή και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες των μνημείων, να αναζητήσετε σε αυτά τα ίχνη των φθορών και των ανθρώπινων επεμβάσεων και να παρακολουθήσετε την εξέλιξη των εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης.

Αποθετήριο της Μακεδονικής Καλλιτεχνικής Εταιρείας ΤΕΧΝΗ

Στο αποθετήριο θα διατίθεται περιεχόμενο που αναδεικνύει 60 χρόνια πολιτιστικής δραστηριότητας στη Θεσσαλονίκη, όπως αυτή αναδύεται μέσα από το αρχείο της ΤΕΧΝΗΣ. Εκτός από ηχογραφήσεις εκδηλώσεων, το αποθετήριο θα περιλαμβάνει σταδιακά και περισσότερα τεκμήρια. Σημαντική θέση στο αρχείο κατέχει το θέατρο, με προγράμματα θεατρικών εκδηλώσεων, όπως π.χ. τα «Θεατρικά Τετράδια», τεύχη αφιερωμένα στους συγγραφείς των έργων που παρουσιάστηκαν στην «Πειραματική Σκηνή της Τέχνης». Το αρχείο περιλαμβάνει μια μικρή, αλλά αξιόλογη συλλογή τέχνης με έργα των Κολέφα, Βασιλείου, Βενετούλια, Μποστ, Λεφάκη και άλλων καλλιτεχνών. Θα προστεθούν ψηφιοποιημένες περιοδικές εκδόσεις, με πρώτη την έκδοση «Η τέχνη στη Θεσσαλονίκη» η οποία άρχισε να κυκλοφορεί το 1956.

Αποθετήριο του Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικού Ελληνισμού

Το Ιστορικό Αρχείο του Προσφυγικού Ελληνισμού (ΙΑΠΕ) του Δήμου Καλαμαριάς ενσωματώνει, τεκμηριώνει και παρουσιάζει αρχειακό υλικό που αφορά το μεγάλο προσφυγικό ρεύμα της Μικρασιατικής Καταστροφής και της Ανταλλαγής Πληθυσμών από τον Πόντο, τη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη. Το αρχείο αναπτύχθηκε σε υποδομή αποθετηρίου για να διευκολυνθεί η ανακάλυψη και η εξερεύνηση του περιεχομένου βάση των αξόνων που αναδεικνύουν τα σημαντικά στοιχεία και τις ιδιαιτερότητες του αρχειακού υλικού. Στόχος είναι η αξιοποίησή του από ιστορικούς, ερευνητές, σπουδαστές, αλλά και από το ευρύτερο κοινό. Στο αποθετήριο θα διατίθενται προφορικές μαρτυρίες προσφύγων πρώτης γενιάς, καθώς και αξιόλογο και πρωτότυπο αρχειακό και φωτογραφικό υλικό που αποτελείται από δημόσια αρχεία και ιδιωτικές συλλογές.

Ασκληπιός: Ιδρυματικό Αποθετήριο Επιστημών Υγείας Ασκληπιείου Βούλας

Ο Ασκληπιός είναι ένα αποθετήριο στο οποίο συστηματικά συλλέγεται, οργανώνεται, προβάλλεται και διατίθεται με ανοικτή πρόσβαση ψηφιακό περιεχόμενο σχετικό με τις Επιστήμες Υγείας. Συγκεντρώνει, διατηρεί και προβάλλει την πνευματική παραγωγή του Νοσοκομείου Ασκληπιείου Βούλας. Το περιεχόμενο είναι οργανωμένο ανάλογα με το κοινό: περιεχόμενο για επιστήμονες, επαγγελματίες και φοιτητές επιστημών υγείας και περιεχόμενο για τους ασθενείς και το ευρύ κοινό. Προσφέρεται υπηρεσία εγγραφής μελών και φόρμα επικοινωνίας για την ηλεκτρονική επικοινωνία των επισκεπτών του αποθετηρίου με τον φορέα.

Αποθετήριο Αρχείου Σωτήρη Κακίση

Επί πολλά χρόνια ο Σωτήρης Κακίσης υπέγραφε τις κεντρικές συνεντεύξεις στα μεγαλύτερα ελληνικά έντυπα, εφημερίδες και περιοδικά, συνομιλώντας με προσωπικότητες της Τέχνης και της Επιστήμης, του επιχειρηματικού χώρου και της πολιτικής, καθώς και του αθλητισμού. Οι συνομιλίες δεν περιορίζονται στον τομέα του εκάστοτε συνεντευξιαζόμενου, αλλά εκτείνονται σε όλα σχεδόν τα θέματα που αντιμετώπισε η νέο-ελληνική επικαιρότητα στην περίοδο μίας σύγχρονης γενιάς 30 χρόνων. Δια μέσου και των πολιτικών ουσιαστικά απόψεων τόσων δημιουργών και επιστημόνων (από τον Μάνο Χατζιδάκι και Γιάννη Τσαρούχη, έως τον Μανόλη Κορρέ και τον Σερ Μαγκντί Γιακούμπ) σκιαγραφείται η εποχή και το πέρασμα από τον 20ο στον 21ο αιώνα.

 

Αποθετήριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO)

Το Law & Governance Archive- "e-PublicLaw" του EPLO-Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου παρέχει υπηρεσίες αρχειοθέτησης, αυθεντικοποίησης και διάχυσης ακαδημαϊκών πνευματικών προϊόντων που εμπίπτουν στον ευρύτερο  χώρο του Δημοσίου Δικαίου και της Διακυβέρνησης. Στις συλλογές του αποθετηρίου που απευθύνεται σε ερευνητές, σπουδαστές, νομικούς, αλλά και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να διαβάσει ή να κατοχυρώσει υλικό σχετικό με το Δημόσιο Δίκαιο, μπορείτε να βρείτε ψηφιοποιημένα άρθρα, περιλήψεις εκδόσεων και ψηφιακό περιεχόμενο συνεδρίων.

Αποθετήριο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)

Το αποθετήριο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) απευθύνεται σε όλα τα μέλη της επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας, αλλά και σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να αναζητήσει υλικό σχετικό με το Εμπόριο και την Επιχειρηματικότητα. Στις συλλογές του αποθετηρίου, μεταξύ άλλων, θα βρείτε υλικό από: Το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ (ΙΝΕΜΥ) και από το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου της ΕΣΕΕ (ΚΑΕΛΕ), τη δομή εκπαίδευσης της ΕΣΕΕ.