Α Bibliometric Analysis of Greek Scientific Publications 1993-2008

Dr.Malliou N., Dr.Houssos N., Dr.Sachini E., 3rd International Conference on Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, Athens, Greece

Τρίτη, Μάιος 24, 2011

Το 3o Διεθνές Συνέδριο για τις Ποιοτικές και Ποσοτικές μεθόδους στις Βιβλιοθήκες (QQML2011) έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 24-27 Μαιου 2011. Οι ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδοι έχουν εξελιχθεί σε χρήσιμα εργαλεία για τους βιβλιοθηκονόμους και για την καθημερινή επαγγελματική ζωή. Στόχος τους είναι η  μέτρηση και η εκτίμηση της ποιότητας και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών καθώς και η υποστήριξη αποφάσεων σχετκά με την χρηματοδότηση εφαρμογών του κλάδου. Στo πλαίσιo του Συνεδρίου, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) παρουσίασε τα  αποτελέσματα της ποιοτικής και ποσοτικής μελέτης "Ελληνικές επιστημονικές δημοσιευσεις 1998-2003: Βιβλιομετρική ανάλυση επιστημονικών δημοσιευσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά".