Τεχνική Υποδομή, Datacenter και Συστήματα ΕΚΤ

Τεχνική Υποδομή, Datacenter και Συστήματα ΕΚΤ

Πέμπτη, Φεβρουάριος 26, 2015

Συνοπτική παρουσίαση της τεχνικής υποδομής, του Datacenter και των υπολογιστικών συστημάτων του ΕΚΤ