Γενική παρουσίαση Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

Γενική παρουσίαση Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης

Κυριακή, Φεβρουάριος 28, 2016

Στην παρουσίαση αναφέρονται οι υποδομές και  υπηρεσίες του ΕΚΤ στους 3 πυλώνες δραστηριοτήτων: eContent-Ψηφιακό περιεχόμενο και υπηρεσίες, metrics-Δείκτες για Έρευνα, Ανάπτυξη, Καινοτομία, innovation-Έρευνα, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα.

Στην παρουσίαση αναφέρονται οι δράσεις και οι υπηρεσίες του ΕΚΤ. - See more at: http://www.ekt.gr/el/presentations#sthash.PdEYFBPH.dpuf
Στην παρουσίαση αναφέρονται οι δράσεις και οι υπηρεσίες του ΕΚΤ. - See more at: http://www.ekt.gr/el/presentations#sthash.PdEYFBPH.dpuf
Στην παρουσίαση αναφέρονται οι δράσεις και οι υπηρεσίες του ΕΚΤ. - See more at: http://www.ekt.gr/el/presentations#sthash.PdEYFBPH.dpuf