Το Αναδυόμενο Οικοσύστημα της Πρόσβασης στη Γνώση

Δρ.Σαχίνη Ε., Διεθνές Συνέδριο "Ανοικτή Πρόσβαση: Έρευνα-Εκπαίδευση-Δημόσια Δεδομένα", Δεκέμβριος 2010, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Αθήνα

Πέμπτη, Δεκέμβριος 16, 2010

Στο πλαίσιο του Συνέδριου "Ανοικτή Πρόσβαση: Έρευνα- Εκπαίδευση-Δημόσια Δεδομένα", παρουσιάζονται  οι τελευταίες τάσεις και εξελίξεις σε κρίσιμα ζητήματα που συνδέονται με τις ευρωπαϊκές και ελληνικές στρατηγικές για τις υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης στην επιστημονική έρευνα. Η θεματολογία του συνεδρίου εκτείνεται απο τις σύγχρονες πρακτικές στην επιστημονική επικοινωνία (scholarly communication), τα εργαλεία και τις υποδομές Ανοικτής Πρόσβασης, τη διαλειτουργικότητα των υποδομών, μέχρι τη διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων, και την ανάπτυξη "συμμαχιών" για τη συγκέντρωση, ανταλλαγή και περαιτέρω αξιοποίηση πολλαπλών πηγών ψηφιακού, επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου.