Το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα 'Ερευνας και Τεχνολογίας

Το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα 'Ερευνας και Τεχνολογίας

Τετάρτη, Φεβρουάριος 25, 2015

Η παρουσίαση αποτελεί μια συγκεντρωτική αποτύπωση των πολυδιάστατων υπηρεσιών του έργου "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας" και της ωριμότητάς τους στο τέλος του 2014.