Τα έργα ΕΠΣΕΤ και SaaS του ΕΚΤ

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των έργων ΕΠΣΕΤ και SaaS

Τετάρτη, Δεκέμβριος 2, 2015

Παρουσίαση των έργων του ΕΚΤ "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ)" και "Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δημοσίων Δεδομένων Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου" (SaaS) η οποία έγινε από τη Διευθύντρια ΕΚΤ, Ε. Σαχίνη στην εκδήλωση "Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Υπηρεσία του Πολίτη".

Παρουσίαση των έργων του ΕΚΤ "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ)" και "Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δημοσίων Δεδομένων Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου" (SaaS) η οποία έγινε από τη Διευθύντρια ΕΚΤ, Ε. Σαχίνη στην εκδήλωση "Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Υπηρεσία του Πολίτη". - See more at: http://www.ekt.gr/el/presentations#sthash.AVZONb1b.dpuf