Η Συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης με το Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη

Η Συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης με το Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη

Τρίτη, Αύγουστος 11, 2015

Εύη Σαχίνη, “Η Συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης με το Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη,” presented at the Δημόσια παρουσίαση του Ψηφιακού Αποθετηρίου που φιλοξενεί το πολιτικό Αρχείο του Ιδρύματος Κ. Σημίτη, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), 06-May-2015.