Ελληνικός Ερευνητικός Χώρος: Δείκτες και Επιδόσεις

Δρ. Σαχίνη, Ε., Ημερίδα "Το Ελληνικό Ερευνητικό Σύστημα ώς Δημιουργός Νέας Γνώσης και Μοχλός Ανάπτυξης", Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Αθήνα

Πέμπτη, Φεβρουάριος 16, 2012

Στα πλαίσια της Ημερίδας που διοργανωσε η ΠΟΕΣΔΕΠ, ΟΣΕΠ και ΕΕΕ στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, η  Δρ.Ευή Σαχίνη παρουσίασε τα αποτελέσματα της νέας μελέτης του ΕΚΤ 'Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 1996-2010'. Μέρος της  σειράς μελετών του ΕΚΤ που πραγματοποιεί αναλυτική καταγραφή και επεξεργασία των δημοσιεύσεων που προέρχονται από τους κυριότερους ελληνικούς φορείς στην έρευνα, η νέα μελέτη αναδεικνύει τόν ρόλο του ΕΚΤ στην διαμόρφωση δεικτών για την ελληνική ερευνητική δραστηριότητα.

Η εκδήλωση "Ελληνικός Ερευνητικός Χώρος: Δείκτες και Επιδόσεις'" μεταδόθηκε ζωντανά. Βρείτε τα σχετικά αρχεία της παρουσίασης στο αποθετήριο 'Ηλιος' του ΕΚΤ και παρακολουθείστε το βίντεο.