Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας: Η Eξέλιξη των Yποδομών Ανοικτής Πρόσβασης-Δράσεις και Προκλήσεις

Δρ.Σταθόπουλος Π.& Δρ.Ν. Χούσος, Διεθνές Συνέδριο "Ανοικτή Πρόσβαση: Έρευνα-Εκπαίδευση-Δημόσια Δεδομένα", Δεκέμβριος 2010, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, Αθήνα

Παρασκευή, Δεκέμβριος 17, 2010

Ο Δρ. Παναγιώτης Σταθόπουλος (Μονάδα Συστημάτων και Δικτύων του ΕΚΤ) και ο Δρ. Νίκος Χούσος (Μονάδα Ανάπτυξης Εφαρμογών του ΕΚΤ) παρουσιάζουν το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Ερευνας και Τεχνολογίας, τους στόχους του έργου, τις υποδομές,  τα συστήματα που αναπτύσονται και τις υπηρεσίες που θα είναι διαθέσιμες με την ολοκλήρωση του έργου.