Άλλες Εκδόσεις

26/06/2013 Ευρωπαϊκή Οδηγία 013/37/EU για την Επανάχρηση της Δημόσιας Πληροφορίας
Αναθεώρηση της Οδηγίας 003/98/EC
27/09/2012 Ευρωπαϊκή Οδηγία "Ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες του Cloud Computing"
Unleashing the potential of Cloud Computing in Europe
10/07/2012 'Εκθεση δραστηριοτήτων των ετών 2010-2011
2010-2011, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
01/07/2011 Orientations for EU ICT R&D and Innovation Beyond 2013
Report from the Information Society Technologies Advisory Group (ISTAG)
10/01/2011 H Νέα Αναγέννηση
Αναφορά της Επιτροπής των Σοφών για την Ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Διαδίκτυο
26/08/2010 Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη
Ανακοίνωση της Επιτροπής πρός το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαική Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών, Βρυξέλλες, Αύγουστος 2010
04/03/2010 Sustainable economics for a digital planet: ensuring long-term access to digital information
Final Report of the Blue Ribbon Task Force
05/03/2009 Υποδομές ΤΠΕ για την Ηλ-Επιστήμη
Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Μάρτιος 2009, Βρυξέλλες
13/07/2008 Towards a European e-Infrastructure for e-Science Digital Repositories
e-SciDR –Final report of the High Level Expert Group on Scientific Data A submission to the European Commission
07/09/2007 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”
Επίσημη Υποβολή, Προγραμματική περόδος 2007-2013