Μελέτες

28/08/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ
«Ελληνική συμμετοχή στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ – Συνοπτική ανάλυση κοινοτικής χρηματοδότησης ανά Πρόγραμμα και Κατηγορία φορέων», Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 2015
23/08/2015 Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Europe in a changing world: Inclusive, Innovative and Reflective Societies”, Ορίζοντας 2020, Πρόγραμμα Εργασίας 2014
Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “Europe in a changing world: Inclusive, Innovative and Reflective Societies”, Ορίζοντας 2020, Πρόγραμμα Εργασίας 2014
21/08/2015 Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “MSCA -Marie Sklodowska Curie Actions” , Ορίζοντας 2020, Πρόγραμμα εργασίας 2014
Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα “MSCA -Marie Sklodowska Curie Actions” , Ορίζοντας 2020, Πρόγραμμα εργασίας 2014», Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 2015
12/08/2015 Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2013 στην Ελλάδα
«Βασικοί Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2013 στην Ελλάδα», Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 2015
05/08/2015 Επιστημονική Αριστεία στις Περιφέρειες Σύγκλισης της ΕΕ, H ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα "Ερευνητικό Δυναμικό", 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 2007-2013
Γ. Τζένου, Μάλλιου Ν., Σαχίνη Ε., (2015), «Επιστημονική Αριστεία στις Περιφέρειες Σύγκλισης της ΕΕ, H ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα "Ερευνητικό Δυναμικό", 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 2007-2013», Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
03/08/2015 Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα "Ερευνητικές Υποδομές", 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 2007 – 2013
Γεωργία Τζένου, Νένα Μάλλιου, Εύη Σαχίνη (2015), Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα "Ερευνητικές Υποδομές", 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 2007 – 2013, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
30/07/2015 Research Infrastructures 2014: Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ερευνητικές Υποδομές – Ορίζοντας 2020
"Research Infrastructures 2014: Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ερευνητικές Υποδομές – Ορίζοντας 2020", Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 2015
27/07/2015 Health 2014: Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Health, Demographic Change & Wellbeing - Ορίζοντας 2020
"Health 2014: Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Health, Demographic Change & Wellbeing - Ορίζοντας 2020", Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 2015
22/07/2015 ICT 2014, Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, Πρόγραμμα Information & Communication Technologies
«Η ελληνική συμμετοχή στο Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 – Πρόγραμμα ICT , Πρόγραμμα εργασίας 2014 », Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 2015
20/07/2015 Καινοτοµία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010 – 2012, κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών
«Καινοτοµία στις ελληνικές επιχειρήσεις 2010 – 2012, Κλάδος Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών» Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης, 2015

Σελίδες