Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης-Προσωπικό Ε&Α, Στατιστικά στοιχεία 2013, Συνοπτική Παρουσίαση

Δείκτες Έρευνας & Ανάπτυξης-Προσωπικό Ε&Α, Στατιστικά στοιχεία 2013, Συνοπτική Παρουσίαση

Σάββατο, Ιούλιος 11, 2015

Η έκδοση παρουσιάζει την επικαιροποίηση των τελικών αναλυτικών στοιχείων του προσωπικού σε Έρευνα και Ανάπτυξη στην Ελλάδα για το 2013 στους τομείς εκτέλεσης Ε&Α και στις επιμέρους κατηγορίες τους. Βάσει του σχετικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού (995/2012) τα σχετικά στοιχεία δημοσιεύτηκαν και από την επίσημη ιστοσελίδα της Eurostat http://ec.europa.eu/eurostat/data/database   για την Ελλάδα και για όλες τις χώρες της ΕΕ.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Έτος έκδοσης: 2015
Αριθμός σελίδων: 13