Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες το 2013 στην Ελλάδα - Προκαταρκτικά Στοιχεία

Η έκδοση παρουσιάζει τα προκαταρκτικά συγκεντρωτικά στοιχεία για τις δαπάνες σε Έρευνα και Ανάπτυξη για το έτος 2013 στην Ελλάδα, τα οποία απεστάλησαν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στη Eurostat, σε εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 995/2012.

Τετάρτη, Φεβρουάριος 25, 2015

 

Η έκδοση παρουσιάζει τα προκαταρκτικά συγκεντρωτικά στοιχεία για τις δαπάνες σε Έρευνα και Ανάπτυξη για το έτος 2013 στην Ελλάδα, τα οποία απεστάλησαν από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στη Eurostat, σε  εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού  995/2012.

Εκδότης: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Γλώσσα: Ελληνικά
Έτος Έκδοσης: 2014
Αριθμός σελίδων: 14
ISBN: 978-618-5079-15-4 (pdf)