Τομέας Φυσικών Επιστημών: Ελληνικές Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 2000-2010

Σαχίνη Ε., Μάλλιου Ν., Χούσος Ν., Καραϊσκος Δ.(2012), Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Τετάρτη, Δεκέμβριος 19, 2012

Η έκθεση περιλαμβάνει ανάλυση των ελληνικών επιστημονικών δημοσιεύσεων της περιόδου 2000-2010 που αφορούν τον τομέα των Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ). Παρουσιάζονται οι βιβλιομετρικοί δείκτες που καταγράφουν την ελληνική επιστημονική δραστηριότητα στις επιμέρους θεματικές περιοχές “Physical Sciences”, “Chemical Sciences” και “Materials Engineering”, την εξέλιξη των δεικτών στη διάρκεια της δεκαετίας 2000-2010 και την ανάδειξη επιστημονικών περιοχών αριστείας. Η έκθεση πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης με βάση τη μεθοδολογική προσέγγιση και το περιβάλλον των εργαλείων βιβλιομετρικής ανάλυσης που έχει αναπτύξει και με τη συνεργασία του Δρ Ευστράτιου Ι. Καμίτσου, Προέδρου Δ.Σ. του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Διευθυντή του Ινστιτούτου Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας/ΕΙΕ και μέλους του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου στον τομέα των Φυσικών Επιστημών του ΕΣΕΤ.