epset

Ομάδα Έργου

Το Σχήμα Διοίκησης & Παρακολούθησης που υποστηρίζει την υλοποίηση του έργου έχει σκοπό να εξασφαλίσει την οικονομική, αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεσή του και συγκεκριμένα: την επιτυχημένη ολοκλήρωση του έργου, την επίτευξη των σημαντικών στόχων και αποτελεσμάτων που έχουν τεθεί, την αποτελεσματική αξιοποίηση και διαχείριση των διαθέσιμων ανθρώπινων και λοιπών πόρων, την περαιτέρω ανάπτυξη και τη διατήρηση τεχνογνωσίας στον φορέα. Το Σχήμα Διοίκησης και Παρακολούθησης αποτυπώνεται εδώ: 

Ορνανόγραμμα

 

Αναλυτικά το Σχήμα Διοίκησης & Παρακολούθησης αποτελείται από την Υπεύθυνη Έργου, την Ομάδα Έργου και τo Επιστημονικό Συμβούλιο.

Υπεύθυνη Έργου

Υπεύθυνη του έργου είναι η Δρ Εύη Σαχίνη, Προϊσταμένη του Τμήματος Στρατηγικής και Ανάπτυξης ΕΚΤ, η οποία έχει την ευθύνη του συνολικού προγραμματισμού, συντονισμού, παρακολούθησης και ελέγχου της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η διαρκής εναρμόνιση των δράσεων του έργου με τις στρατηγικές  προτεραιότητες του φορέα και τη διεθνή πραγματικότητα. Η Υπεύθυνη Έργου συνεπικουρείται από την Ομάδα Έργου της οποίας ηγείται, ενώ λαμβάνει νομική υποστήριξη από Νομικό Σύμβουλο. Κατά περίπτωση υποστηρίζεται από ειδικούς συμβούλους/εξωτερικούς συνεργάτες.

Μέλη Ομάδας Έργου

Τα μέλη της Ομάδας Έργου συνεργάζονται για την εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών διοίκησης, σχεδιασμού, παρακολούθησης και συντονισμού όλων των συνιστωσών (διαδικασίες, φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, προβολή και δημοσιότητα) που συντελούν στην επιτυχή υλοποίηση του έργου και την επίτευξη των στόχων και των αποτελεσμάτων που έχουν τεθεί. Η ομάδα είναι 8μελής και αποτελείται από ιδιαίτερα έμπειρα στελέχη του ΕΚΤ με προηγούμενη εμπειρία και σημαντική τεχνογνωσία στα καθήκοντα τα οποία αναλαμβάνουν.

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή των αρμοδιοτήτων και εργασιών του κάθε μέλους.

Υπεύθυνη Συντονισμού Φυσικού Αντικειμένου Υποέργων: Δρ Νένα Μάλλιου
Η Δρ Νένα Μάλλιου έχει την ευθύνη για τα ακόλουθα: Παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου των υποέργων και του συντονισμού των επιμέρους ενεργειών υλοποίησης. Σύνταξη και επικαιροποίηση του συνολικού σχεδίου «οδηγού» για την υλοποίηση του έργου. Παρακολούθηση της υλοποίησης των προβλεπόμενων ενεργειών και της επίτευξης των βασικών αποτελεσμάτων.  Έλεγχο της συμβατότητας του φυσικού αντικειμένου των προκηρύξεων με το συνολικό σχέδιο του έργου. Ανάλυση αποτελεσμάτων, διαμόρφωση, υλοποίηση και παρακολούθηση συγκεκριμένων στοχευμένων παραδειγματικών δράσεων για την ένταξη του έργου στο ευρύτερο περιβάλλον έρευνας και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των υπηρεσιών της.

Υπεύθυνη Διαχείρισης & Διαδικασιών: Μάρω Ανδρουτσοπούλου
Η Μάρω Ανδρουτσοπούλου έχει την ευθύνη για τα ακόλουθα: Υλοποίηση και τήρηση των διαδικασιών του έργου σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχειριστικής Επάρκειας του φορέα, όπως ενδεικτικά είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση των διαδικασιών για την προετοιμασία, τη διενέργεια και την ολοκλήρωση των διαγωνισμών, η σύνταξη των συμβάσεων με τους αναδόχους, οι διαδικασίες παραλαβής, ο συντονισμός των μελών της Ομάδας Έργου και των εκάστοτε Επιτροπών κ.λπ. Διεκπεραίωση της επίσημης επικοινωνίας με τη Διαχειριστική Αρχή του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση". Σύνταξη των εκθέσεων προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου, καθώς και οργάνωση και τήρηση του έντυπου και ηλεκτρονικού αρχείου του έργου. Παρακολούθηση των δεικτών υλοποίησης, σύμφωνα με τα παραδοτέα και τα αποτελέσματα των υποέργων, με στόχο την καταγραφή αποκλίσεων, τη διαμόρφωση προτάσεων για τις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες και την επικαιροποίηση των αντίστοιχων χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης.

Υπεύθυνη Οικονομικής Διαχείρισης: Σπυριδούλα Νάνου
Η Σπυριδούλα Νάνου έχει την ευθύνη για τα ακόλουθα: Συντονισμό των ενεργειών διαχείρισης και παρακολούθησης του οικονομικού αντικειμένου της πράξης, καθώς και η πραγματοποίηση όλων των οικονομικών συναλλαγών. Διαχείριση των χρηματοοικονομικών και λογιστικών πράξεων. Σύνταξη και υποβολή των Μηνιαίων Δελτίων Παρακολούθησης Δαπανών του έργου.

Υπεύθυνος Ανάπτυξης Εφαρμογών: Δρ Νίκος Χούσος
Ο Δρ Νίκος Χούσος έχει την ευθύνη για τα ακόλουθα: Σχεδιασμό της αρχιτεκτονικής σε επίπεδο λογισμικού του πληροφοριακού συστήματος παροχής και υποστήριξης υπηρεσιών. Προγραμματισμό, συντονισμό και παρακολούθηση όλων των επιμέρους ενεργειών για την ανάπτυξη των εργαλείων και εφαρμογών λογισμικού. Καταγραφή των προδιαγραφών προμήθειας υπηρεσιών ανάπτυξης εφαρμογών που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του έργου.

Υπεύθυνος Ανάπτυξης Συστημάτων & Δικτύων: Δρ Παναγιώτης Σταθόπουλος
Ο Δρ Παναγιώτης Σταθόπουλος έχει την ευθύνη για τα ακόλουθα: Σχεδιασμό, αρχιτεκτονική και συντονισμό ανάπτυξης των υποδομών Υπολογιστικού Κέντρου, Συστημάτων και Δικτύων για τη διάθεση των υπηρεσιών του έργου. Συντονισμό της ανάπτυξης της εικονικοποιημένης υποδομής, με ενσωμάτωση “scale out” μηχανισμών, των συστημάτων και της ομάδας παρακολούθησης και διαχείρισης της υποδομής συστημάτων, και των επεκτάσεων Πράσινης Πληροφορικής “Green IT” στο επίπεδο του Υπολογιστικού Κέντρου του ΕΚΤ. 

Υπεύθυνη Ηλεκτρονικών Εκδόσεων: Δρ Βικτωρία Τσουκαλά

Η Δρ Βικτωρία Τσουκαλά έχει την ευθύνη για τα ακόλουθα: Υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών των ηλεκτρονικών εκδόσεων (περιοδικά, βιβλία, πρακτικά συνεδρίων) του έργου και η διασφάλιση της μελλοντικής βιωσιμότητάς τους. Παρακολούθηση της εφαρμογής και υλοποίησης των Μνημονίων Συνεργασίας. Προγραμματισμό, συντονισμό και παρακολούθηση των επιμέρους ενεργειών για την υλοποίηση των ηλεκτρονικών εκδόσεων. Παρακολούθηση και υλοποίηση ενεργειών με στόχο την ενσωμάτωση των αρχών της Ανοικτής Πρόσβασης στις υποδομές του έργου.

Υπεύθυνη Υπηρεσιών Ψηφιακής Βιβλιοθήκης: Ιωάννα Σαραντοπούλου
Η Ιωάννα Σαραντοπούλου έχει την ευθύνη για τα ακόλουθα: Προσδιορισμό των λειτουργικών απαιτήσεων για τη βελτίωση του περιβάλλοντος παροχής υπηρεσιών της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης με βάση τα χαρακτηριστικά των χρηστών στους οποίους απευθύνεται και τις σύγχρονες τάσεις που καθορίζουν το διευρυμένο ρόλο των βιβλιοθηκών. Προγραμματισμό, συντονισμό και παρακολούθηση των επιμέρους ενεργειών για τη δοκιμαστική λειτουργία και την ομαλή ένταξη των νέων υπηρεσιών στην καθημερινή λειτουργία της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης.

Υπεύθυνος Προβολής και Δημοσιότητας: Μαργαρίτης Προέδρου
Ο Μαργαρίτης Προέδρου έχει την ευθύνη για τα ακόλουθα: Προγραμματισμό, συντονισμό και παρακολούθηση των επιμέρους ενεργειών δημοσιότητας με βάση την επικοινωνιακή πολιτική του φορέα και με στόχο την ευρύτερη διάχυση των αποτελεσμάτων στην ερευνητική, ακαδημαϊκή κοινότητα και στην ευρύτερη κοινωνία. Τήρηση των σχετικών κανόνων δημοσιότητας που αφορούν τα έργα του ΕΣΠΑ 2007-2013. Τελική επιμέλεια και έκδοση (ηλεκτρονική και έντυπη) του πληροφοριακού υλικού δημοσιότητας και προβολής του έργου. Συντονισμός της διοργάνωσης των εκδηλώσεων δημοσιότητας του έργου.

Υποστήριξη: Δέσποινα Τριανταφυλλίδου
Η Δέσποινα Τριανταφυλλίδου έχει την ευθύνη για την υποστήριξη των διοικητικών διαδικασιών του έργου (πρωτόκολλο, αλληλογραφία, ηλεκτρονικό αρχείο, κ.ά.).

Επιστημονικό Συμβούλιο

Το Σχήμα Διοίκησης & Παρακολούθησης του έργου προβλέπει τη λειτουργία Επιστημονικού Συμβουλίου, με στόχο τη διαρκή εναρμόνιση του έργου με τις στρατηγικές  προτεραιότητες του φορέα, τη σύγκλιση με το ευρύτερο θεσμικό και αναπτυξιακό περιβάλλον που επηρεάζει τη λειτουργία του και την εξασφάλιση της παραγωγής αποτελεσμάτων που εξυπηρετούν τις ευρύτερες ανάγκες και τα συμφέροντα των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders). Στο Συμβούλιο συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες από την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΚΤ (ΕΣΕΚΤ) το οποίο είναι αρμόδιο για την χάραξη της πολιτικής και το αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΕΚΤ.