epset

Ερευνητικές e-Yποδομές

Η αναγκαιότητα για ελεύθερη πρόσβαση σε ερευνητικές ηλεκτρονικές υποδομές (research e-infrustructures) με συσσωρευμένο αξιόπιστο επιστημονικό περιεχόμενο και δεδομένα αποτυπώνεται όλο και πιο έντονα τα τελευταία χρόνια στις διεθνείς πολιτικές για την έρευνα. Αλλωστε, η ελεύθερη κυκλοφορία των γνώσεων αναγνωρίζεται ως "πέμπτη ελευθερία".

Ο όρος "ερευνητική e-Υποδομή" περιλαμβάνει το σύνολο των λειτουργιών, ψηφιακών πηγών και υπηρεσιών μοναδικής φύσεως, όπως έχουν προσδιοριστεί από πανευρωπαικές ερευνητικές κοινότητες, ώστε να διασφαλίζουν την ποιότητα της ερευνητικής διαδικασίας σε όλους τους επιστημονικούς τομείς. Οι ερευνητικές e-Υποδομές προάγουν τη γνώση και την καινοτομία και διασφαλίζουν πρόσβαση σε πλούτο δομημένων ψηφιακών πηγών, συλλογές ερευνητικών δεδομένων, εξειδικευμένες υπηρεσίες, πληροφοριακές υποδομές μεγάλης κλίμακας και εικονοποιημένες εφαρμογές υψηλής απόδοσης.

Ο χάρτης της ΕΕ για τις ερευνητικές e-υποδομές είναι ο βασικός άξονας για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών σε όλη την αλυσίδα της επιστημονικής δραστηριότητας και της ακαδημαϊκής επικοινωνίας. Οι e-υποδομές σήμερα προσδιορίζονται ώς δημόσιο αγαθό και συστατικό των οικονομιών κλίμακας ενώ κατευθύνουν τις πολιτικές για την παιδεία και την έρευνα. Σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάστηκε και υλοποιείται το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ).

 

Συνοπτικά, οι αναπτυξιακές κατευθύνσεις των ερευνητικών e-υποδομών σε ευρωπαϊκό επίπεδο θέτουν τις εξής προτεραιότητες:

Διασφάλιση του δικαιώματος όλων των πολιτών για ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση.

Ανάπτυξη ηλεκτρονικών υποδομών ευρωπαϊκής κλίμακας που παρέχουν πρόσβαση σε ψηφιοποιημένο επιστημονικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

Επίλυση σύγχρονων ζητημάτων που αφορούν τα πνευματικά δικαιώματα, την αξιόπιστη καταγραφή της ερευνητικής δραστηριότητας, τη διαχείριση και διάθεση των πρωτογενών ερευνητικών δεδομένων (datasets), τη μακροχρόνια διατήρηση του περιεχομένου, τη δημιουργία εικονικού περιβάλλοντος  για ερευνητικές συνεργασίες (virtual research environments),  κ.ά.

Ανάπτυξη πρωτοποριακών υπηρεσιών που βελτιώνουν την ποιότητα της ερευνητικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας και υποστηρίζουν συνεργατικά ερευνητικά δίκτυα.

Ενοποίηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων της ΕΕ για τη δημιουργία ενός "Ενιαίου Χώρου Έρευνας" που θα επιτευχθεί με τη συνεργασία και διασύνδεση των σημερινών ευρωπαϊκών κέντρων αριστείας στην έρευνα.

Σε εθνικό επίπεδο, οι παραπάνω πολιτικές αποκτούν πνοή μέσω του ΕΠΣΕΤ  και αντλούν τους πόρους για την υλοποίησή τους από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή Σύγκλιση".  Με απώτερο στόχο την ανάπτυξη της Εθνικής Υποδομής που διασυνδέεται με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές ερευνητικές υποδομές, το ΕΠΣΕΤ ανταποκρίνεται στις συνεχώς διευρυνόμενες απαιτήσεις και τεχνολογικές αλλαγές (π.χ. ευρυζωνικότητα, τεχνολογική σύγκλιση, σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα), αλλά και σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον.

Το ΕΠΣΕΤ αναπτύσσεται με σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό και προστιθέμενη αξία σε ότι αφορά την πρόσβαση σε περιεχόμενο, δεδομένα και υπηρεσίες, ακολουθώντας τους διεθνείς δείκτες επίδοσης και αναπτύσσοντας ολοκληρωμένες δράσεις σε κεντρικά ζητήματα του τριγώνου της γνώσης: έρευνα, εκπαίδευση, καινοτομία. 

Αντιμετωπίζεται έτσι το πρωταρχικό, σήμερα, ζητούμενο της συγκέντρωσης και διάθεσης επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου. Η ελεύθερη διάθεση αυτού του περιεχομένου, σε συνδυασμό με υπηρεσίες δικτύωσης μεταξύ των ερευνητών, αποτελεί την "καρδιά" της ευρωπαϊκής πολιτικής για την Κοινωνία της Γνώσης.

 

Ευρωπαικό Φόρουμ Στρατηγικής για τις ερευνητικές υποδομές

Eυρωπαϊκός Χώρος Έρευνας

 

 

 

   

Η Πράσινη Πληροφορική στο EKT

Τώρα:
• Eκτελούνται 7 εικονικοποιημένοι εξυπηρετητές
• 1,27 KW λιγότερη κατανάλωση ισχύος
• Power Usage Effectiveness (PUE): 2,11
Aπο το 2008 μέχρι σήμερα:
• 1.247,51 λιγότεροι τόνοι CO2 στην ατμόσφαιρα
• Κατά 1.247.511,14 KWh λιγότερη κατανάλωση ενέργειας