Κέντρο Τύπου
Νέα
Εκδηλώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις
Φωτογραφίες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.378/20.04.2011)

Έναρξη: 
Τετάρτη, Απρίλιος 20, 2011
Λήξη: 
Παρασκευή, Μάιος 6, 2011
[Κλειστή]

Στo πλαίσιo της πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας: Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από χρήστες" το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων έργου. Η πρόσκληση αφορά 11 αποφοίτους πληροφορικής που θα ασχοληθούν με την υλοποίηση και την υποστήριξη των ηλεκτρονικών υποδομών της πράξης.

Στο κείμενο της πρόσκλησης θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για την πρόσκληση. Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλεται κατά προτίμηση ηλεκτρονικά  μέσω της ιστοσελίδας  http//www.ekt.gr/new/tenders. Διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα πρόσκληση παρέχονται από την:

Γραμματεία  Εθνικού Κεντρου Τεκμηρίωσης 

κα Δ. Τριανταφύλλιδου, Τηλ: 210 7273900 (Ώρες 11.00-14.00) 

Λ. Βασ.Κωνσταντίνου 48, ΤΚ 11635 Αθήνα