Κέντρο Τύπου
Νέα
Εκδηλώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις
Φωτογραφίες

Εκδηλώσεις

29/10/2015
Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευ

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης της Μαθησιακής Ηλεκτρονικής Τράπεζας Ιδιαίτερης αξίας Διδακτικών Αντικειμένων (ΜΗΤΙΔΑ), διοργανώνει ημερίδα με θέμα "Παρουσίαση και τρόποι αξιοποίησης της ψηφιακής συνεργατικής πλατφόρμας εκπαιδευτικού περιεχομένου ΜΗΤΙΔΑ". Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2015 (15:00 - 18.00), στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα).

H ημερίδα είναι ανοικτή σε εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας

Εκπαίδευσης, οι οποίοι πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική Φόρμα Εγγραφής. Στο τέλος της εκδήλωσης θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Η ΜΗΤΙΔΑ (www.mitida.gr) αποτελεί ένα καινοτόμο, φιλικό και εύχρηστο διαδικτυακό περιβάλλον, ειδικά σχεδιασμένο για να υποβοηθήσει τη συνεργατική δραστηριότητα της εκπαιδευτικής κοινότητας στην ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και την προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των μαθητών. Χρησιμοποιώντας ένα σύνολο σύγχρονων εργαλείων και αξιοποιώντας το έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο που συλλέγεται και οργανώνεται στις ηλεκτρονικές υποδομές του ΕΚΤ, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν την ευκαιρία να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν οι ίδιοι ψηφιακό διαδραστικό περιεχόμενο.

Στο πλαίσιο του έργου και αξιοποιώντας πρωτογενές υλικό από τα αποθετήρια του ΕΚΤ και άλλες πηγές ανοικτών δεδομένων, αναπτύχθηκαν παραδειγματικές εφαρμογές στις ακόλουθες τρεις θεματικές περιοχές:

  • Νεότερη Ελληνική Ιστορία και Πολιτισμός
  • Αρχαία και Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμός
  • Φυσικό και...
>>
06/05/2015
Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΚΤ) και το Ίδρυμα Κ. Σημίτη διοργανώνουν εκδήλωση για τη δημόσια παρουσίαση του Ψηφιακού Αποθετηρίου που φιλοξενεί το πολιτικό αρχείο του Ιδρύματος Κωνσταντίνου Σημίτη. Η παρουσίαση θα γίνει την Τετάρτη 6 Μαΐου 2015, ώρα 19:00, στο Εθνικό... >>

05/03/2013
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

"Ψηφιακή γνώση και ανοικτές τεχνολογίες: γέφυρες στην έρευνα, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό" [1]είναι ο τίτλος του νέου Κύκλου Ομιλιών που διοργανώνει το... [1] http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2013-03-05_19/MorfotikesEIE_EKT_March2013_leaflet.pdf >>

02/05/2012
Αθήνα, EIE

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) σας προσκαλεί στην ημερίδα με τίτλο "Δείκτες ερευνητικής δραστηριότητας και σχεδιασμός πολιτικών... >>