Κέντρο Τύπου
Νέα
Εκδηλώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις
Φωτογραφίες

Εκδήλωση "Oι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Υπηρεσία του Πολίτη"

24/11/2015

Εκδήλωση με τίτλο οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Υπηρεσία του Πολίτη διοργανώνουν η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων και η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015 (09.30-15.00) στο Divani Caravel Hotel (Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Καισαριανή) στην Αθήνα. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο κλείσιμο της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη έργων που υλοποιήθηκαν με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ψηφιακή Σύγκλιση", με στόχο την βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη μέσω του εκσυγχρονισμού και της διαφάνειας της Δημόσιας Διοίκησης, της αναβάθμισης της Υγείας και του Πολιτισμού, της Έρευνας και της Δικαιοσύνης καθώς και μέσω της ψηφιακής ένταξης και πρόσβασης σε σύγχρονες υποδομές επικοινωνίας.

Στην εκδήλωση εισήγηση θα πραγματοποιήσει και η Δρ. Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), παρουσιάζοντας τις δράσεις και υπηρεσίες του ΕΚΤ στον τομέα "Υπηρεσίες προώθησης Έρευνας και Τεχνολογίας". Συγκεκριμένα, θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα των έργων "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας & Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ)" και "Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης & Διάθεσης Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων Τεκμηρίωσης & Ψηφιακού Περιεχομένου (Saas)". Τα δύο έργα συμβάλλουν στη δημιουργία αποθέματος γνώσης και στην κυκλοφορία της γνώσης.

Το ΕΠΣΕΤ - Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας είναι ο αναπτυξιακός πυρήνας της μεγάλης εθνικής κλίμακας ηλεκτρονικής υποδομής που από το 1996 "χτίζει" το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης για τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, διαφύλαξη και διάθεση της ελληνικής επιστημονικής παραγωγής σε περιεχόμενο, δεδομένα και υπηρεσίες. Με βασική πολιτική την ανοικτή πρόσβαση στη γνώση και την ανάπτυξη μέσα από ανοικτές τεχνολογίες, την περίοδο 2010-2015 το ΕΠΣΕΤ ενσωμάτωσε αποτελεσματικά τις νέες ΤΠΕ, τις σύγχρονες πρακτικές της διαδικτυακής επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης και ανέπτυξε καινοτόμες υπηρεσίες για τους χρήστες: τους ελληνικούς φορείς που παράγουν και διαθέτουν περιεχόμενο επιστήμης & πολιτισμού, τους ερευνητές, τους ακαδημαϊκούς, τους ανθρώπους των επιχειρήσεων και τους απλούς πολίτες.

To έργο SaaS (εν συντομία, λόγω της χρήσης του μοντέλου Software as a Service-SaaS) χτίζει πάνω στις e-υποδομές που θεμελίωσε το ΕΠΣΕΤ. Στόχος του έργου είναι η παροχή ενός ολοκληρωμένου ψηφιακού περιβάλλοντος, με χρήση τεχνολογιών SaaS και Cloud, για την ενίσχυση της ψηφιακής παρουσίας φορέων,που διαθέτουν έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο καθώς και την υποστήριξή αυτών για την ανάδειξη, διάχυση και επανάχρηση του περιεχομένου τους. Oι φορείς λαμβάνουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο ηλεκτρονικών υπηρεσιών, με την υποστήριξη eHelpdesk - eKnowledgeBase - eLearning, που επιτρέπει στον κάθε φορέα τη δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου ή openABEKT. Ετσι, οι πολίτες μπορούν να έχουν πρόσβαση για πρώτη φορά στο πλούσιο υλικό που δημιουργήθηκε με δημόσια χρηματοδότηση, για χρήση στην εκπαίδευση, τη δια βίου μάθηση, τις δημιουργικές βιομηχανίες, για ψυχαγωγία και τουρισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση μέχρι την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015 συμπληρώνοντας τη φόρμα στο: http://goo.gl/forms/tOZO0BnVN7

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης είναι διαθέσιμο εδώ: http://www.digitalplan.gov.gr/resource-api/dipla/contentObject/DRAFT-PROGRAMME-20112015/content