Κέντρο Τύπου
Νέα
Εκδηλώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις
Φωτογραφίες

Παρουσίαση νέας ψηφιακής πλατφόρμας crowdcollEKT για επανάχρηση και αξιοποίηση περιεχομένου

17/12/2015

Εκδήλωση με θέμα "CrowdcollEKT | Συμμετέχω, Δημιουργώ, Συνεργάζομαι, Καινοτομώ" διοργανώνουν το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και η εταιρεία ανοικτής καινοτομίας Crowdpolicy τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου (10:00-14:00) στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα). Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί η πρώτη ψηφιακή πλατφόρμα crowdsourcing, εξωστρέφειας και διαδραστικότητας που εφαρμόζεται σε ένα πλούτο πληροφοριών και δεδομένων από Βιβλιοθήκες, Μουσεία, Αποθετήρια Έρευνας, Πανεπιστήμια, Δήμοι-Περιφέρειες, Δημόσια Διοίκηση κ.ά.

Μέσω του crowdcollEKT (http://www.crowdcollekt.gr) επιτυγχάνεται η εγκαθίδρυση ενός καινοτόμου και βιώσιμου μηχανισμού συμμετοχής, επανάχρησης και δημιουργικής αξιοποίησης περιεχομένου. Η πλατφόρμα υποστηρίζει την ενίσχυση της ποιότητας της έρευνας και της επικοινωνίας που διεξάγεται στον ακαδημαϊκό και επιστημονικό χώρο και στην επανάχρηση έγκριτου ψηφιακού περιεχομένου από ευρύτερες κατηγορίες χρηστών.

To crowdcollEKT παρέχει στους χρήστες, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας καθώς και σχετικών εφαρμογών για κινητά (Android, IOS, Windows), τέσσερις υπηρεσίες, οι οποίες συνοπτικά είναι:

Υπηρεσία Ενιαίας Ολοκληρωμένης Αναζήτησης στα ψηφιακά αποθετήρια του ΕΚΤ για το ευρύ κοινό (περισσότερες από 150 πηγές με δυνατότητα προσθήκης νέων βάσεων βάσει των αναγκών του φορέα) Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Αναζήτησης και Βιβλιογραφικών Αναφορών (citations) για ερευνητές και επιστήμονες. Προσωποποιημένη Υπηρεσία Αναζήτησης και Συνεισφοράς Ψηφιακού Περιεχομένου με βάση τη θέση/τοποθεσία του χρήστη. Υπηρεσία Δημιουργίας και Διαχείρισης Ψηφιακών Συλλογών.

Η εν λόγω πλατφόρμα απευθύνεται σε όλους. Στην ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, σε φοιτητές και πρόσθετες ομάδες χρηστών περιεχομένου όπως μαθητές, τουρίστες και επαγγελματίες. Για τις ειδικές ομάδες θα οργανωθούν ειδικές δράσεις διασύνδεσης, όπως θεματικά παιχνίδια μέσω μηχανισμού gamification, σενάρια αξιοποίησης υπηρεσιών περιεχομένου του ΕΚΤ για την τοπική ανάπτυξη μέσω της χρήσης επιστημονικού / πολιτιστικού περιεχομένου κ.ά.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνει τις ακόλουθες ομιλίες: Παρουσίαση της πλατφόρμας crowdcollEKT, Ανοικτά δεδομένα και Ανοικτές Συλλογές - Η συμβολή του crowdcollΕΚΤ και του Searchculture, Βήματα και υπηρεσίες του ΕΚΤ για την ανοικτή γνώση και επιχειρηματικότητα, Καινοτομία και επιχειρηματικότητα στα Creative industries, Χρηματοδοτικές ευκαιρίες Creative Collaborative Culture και Crowdfunding. H πλατφόρμα crowdcollEKT αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η είσοδος στην ημερίδα είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται εγγραφή στην ιστοσελίδα της εκδήλωσης http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2015-12-21.

Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά μέσω live streaming στη διεύθυνση http://media.ekt.gr/live.

Διευθύνσεις στο Διαδίκτυο

crowdcollEKT
http://www.crowdcollekt.gr

Εκδήλωση "crowdcollEKT | Συμμετέχω, Δημιουργώ, Συνεργάζομαι, Καινοτομώ"
http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2015-12-21/index.html

Eθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας
http://www.epset.gr

Επικοινωνία για δημοσιογράφους

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Μαργαρίτης Προέδρου, τηλ.: 210 7273966, e-mail: mproed@ekt.gr
http://www.ekt.gr | http://web.ekt.gr

Σχετικά με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr) αποτελεί επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Ως εθνική υποδομή, το ΕΚΤ έχει θεσμικό ρόλο τη συλλογή, οργάνωση, διάθεση και διατήρηση του συνόλου της ελληνικής επιστημονικής, ερευνητικής και πολιτιστικής παραγωγής (περιεχόμενο και δεδομένα) και τη διάχυσή της, εντός και εκτός της χώρας. Παρέχει ευρεία πληροφόρηση για τα θέματα έρευνας & καινοτομίας, υποστηρίζει τη συμμετοχή σε εθνικά & ευρωπαϊκά προγράμματα, προωθεί την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, και παράγει στατιστικές & δείκτες για την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία στην Ελλάδα.

Το ΕΚΤ αναπτύσσει και λειτουργεί ηλεκτρονική υποδομή, με υψηλή επενδεδυμένη αξία και διαδικασίες, που εξυπηρετεί εθνικούς ρόλους, παρέχει προηγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ενισχύει την ανοικτή πρόσβαση στη γνώση και διασφαλίζει πρόσβαση στους χρήστες από οπουδήποτε, οποτεδήποτε.

Με εκτεταμένο δίκτυο εγκαθιδρυμένων συνεργασιών με διεθνείς φορείς και με σημαντικούς φορείς παραγωγής έγκριτου περιεχομένου στην Ελλάδα, όπως βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία, ερευνητικά κέντρα, και με προσανατολισμό προς την κοινωνία, το ΕΚΤ διακρίνεται για την εξωστρέφεια, τη συνέπεια, την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα στη λειτουργία του.