ΕΠΣΕΤ - Υποέργα 12 και 13 για Δείκτες ΕΤΑΚ

Παρουσίαση των υποέργων 12 και 13 του ΕΠΣΕΤ για Δείκτες Έρευνας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας

Πέμπτη, Απρίλιος 14, 2016

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Υποέργου12 «Σχεδιασμός και υλοποίηση οργανωμένου και αξιόπιστου περιβάλλοντος για τη συλλογή στοιχείων, την παραγωγή και έκδοση δεικτών ΕΤΑΚ σε ετήσια βάση» και του Υποέργου 13 «Τεχνική Υποστήριξη των Δράσεων για τη Συλλογή των Στοιχείων, την Παραγωγή και Έκδοση Δεικτών ΕΤΑΚ» του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ).

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Υποέργου12 «Σχεδιασμός και υλοποίηση οργανωμένου και αξιόπιστου περιβάλλοντος για τη συλλογή στοιχείων, την παραγωγή και έκδοση δεικτών ΕΤΑΚ σε ετήσια βάση» και του Υποέργου 13 «Τεχνική Υποστήριξη των Δράσεων για τη Συλλογή των Στοιχείων, την Παραγωγή και Έκδοση Δεικτών ΕΤΑΚ» του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΠΣΕΤ). - See more at: http://www.ekt.gr/el/presentations#sthash.AVZONb1b.dpuf