Παρουσιάσεις

18/04/2016 Η υπηρεσία openABEKT
Μια νέα πλατφόρμα για τις βιβλιοθήκες
17/04/2016 H υπηρεσία αποθετηρίων SaaS του ΕΚΤ
Παρουσίαση της Yπηρεσίας Αποθετηρίων με το μοντέλο SaaS
14/04/2016 ΕΠΣΕΤ - Υποέργα 12 και 13 για Δείκτες ΕΤΑΚ
Παρουσίαση των υποέργων 12 και 13 του ΕΠΣΕΤ για Δείκτες Έρευνας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας
28/02/2016 Γενική παρουσίαση Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης
Γενική παρουσίαση Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης
02/12/2015 Τα έργα ΕΠΣΕΤ και SaaS του ΕΚΤ
Παρουσίαση των αποτελεσμάτων των έργων ΕΠΣΕΤ και SaaS
11/08/2015 Η Συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης με το Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη
Η Συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης με το Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη
02/04/2015 Υπηρεσίες καταγραφής και οργάνωσης της ερευνητικής δραστηριότητας Έκδοση δεικτών ΕΤΑΚ
Δρ. Ν. Μάλλιου
26/02/2015 Τεχνική Υποδομή, Datacenter και Συστήματα ΕΚΤ
Τεχνική Υποδομή, Datacenter και Συστήματα ΕΚΤ
26/02/2015 Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών εκδόσεων- ePublishing
Παρουσίαση της υπηρεσίας ηλεκτρονικών εκδόσεων e-publishing του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης
25/02/2015 Το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα 'Ερευνας και Τεχνολογίας
Το Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα 'Ερευνας και Τεχνολογίας

Σελίδες