Ήλιος: Το ψηφιακό Αποθετήριο Ανοικτής Πρόσβασης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

Δ. Χαρδούβελη

Δευτέρα, Ιανουάριος 28, 2013

Παρουσιάζεται το αποθετήριο ΗΛΙΟΣ του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στη νέα του έκδοση, οι στόχοι του αποθετηρίου, οι ενέργειες που ολοκληρώθηκαν, οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που περιλαμβάνει, οι πολιτικές και κανονισμοί του αποθετηρίου κ.α.