Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών: Η μετεξέλιξη της βάσης δεδομένων του ΕΚΤ σε μία ολοκληρωμένη πύλη υπηρεσιών και περιεχομένου

I.Σαραντοπούλου

Δευτέρα, Ιανουάριος 28, 2013

Οι διδακτορικές διατριβές των Ελλήνων επιστημόνων, μια σημαντική πηγή γνώσης με πολύτιμο ελληνικό ψηφιακό περιεχόμενο, βρίσκονται συγκεντρωμένες σε έναν κεντρικό δικτυακό τόπο (www.didaktorika.gr), με νέες δυνατότητες αναζήτησης, πλοήγησης και πρόσβασης στο πλήρες περιεχόμενο. Πρόκειται για την ηλεκτρονική "στέγη" του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ), του οποίου την ευθύνη συγκρότησης και διατήρησης έχει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ). Στην παρουσίαση περιλαμβάνονται οι στόχοι του ΕΑΔΔ, οι υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας που περιλαμβάνει, τα οφέλη που προκύπτουν για τους χρήστες, νούμερα επισκεψιμότητας κτλ.