Ανοικτή Πρόσβαση στο ελληνικό ψηφιακό απόθεμα Επιστήμης και Πολιτισμού

Ανδρουτσοπούλου M., Ημερίδα "Ανοικτή πρόσβαση στην επιστημονική γνώση: Δράσεις προώθησης στα ελληνικά Α.Ε.Ι.", Βόλος

Παρασκευή, Δεκέμβριος 14, 2012

Η παρουσίαση "Ανοικτή πρόσβαση στο ελληνικό ψηφιακό απόθεμα επιστήμης και πολιτισμού" έλαβε χώρα στα πλαίσια της Ημερίδας με τίτλο "Ανοικτή πρόσβαση στην επιστημονική γνώση: Δράσεις προώθησης στα ελληνικά Α.Ε.Ι." που διοργάνωσε στον Βόλο το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2012.  Στόχος της εκδήλωσης ήταν να ενημερώσει την ακαδημαϊκή κοινότητα για τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ελλάδα σε θέματα πολιτικών, κανονισμών και δράσεων (έργων ΕΣΠΑ) που προωθούν την Ανοικτή Πρόσβαση στην επιστημονική γνώση και να ενθαρρύνει τα μέλη της να συμμετάσχουν ενεργά στις σχετικές δράσεις που υλοποιούνται τόσο σε κεντρικό επίπεδο (από φορείς όπως το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, ο ΣΕΑΒ/Heal-Link και το GuNet) όσο και τοπικά στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.