Υπηρεσίες SaaS από το ΕΚΤ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Πέμπτη, Δεκέμβριος 4, 2014

Η παρουσίαση αποτελεί μια συνοπτική, αλλά ταυτόχρονα συγκεντρωτική, αποτύπωση των υπηρεσιών SaaS από το ΕΚΤ για μια Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων Τεκμηρίωσης & Ψηφιακού Περιεχομένου.