'Εκθεση δραστηριοτήτων των ετών 2010-2011

2010-2011, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

Τρίτη, Ιούλιος 10, 2012
"Στην έκθεση δραστηριοτήτων των ετών 2010-2011 εστιάζουμε και αναδεικνύουμε ορισμένες από τις  νέες δραστηριότητες που αναπτύξαμε με μεγάλη προσπάθεια, οι οποίες αναγνωρίστηκαν ευρέως  από την επιστημονική κοινότητα. Στοιχεία για τις υπηρεσίες και τις διαθέσιμες πληροφοριακές πηγές  μας, τα χρηματοδοτούμενα έργα που υλοποιούμε, τις συνεργασίες μας με ελληνικούς και διεθνείς  φορείς, τις υπηρεσίες για την ενημέρωση σχετικά με τη χρηματοδότηση της έρευνας, την υποστήρι- ξη των ερευνητικών φορέων και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας, αλλά και τους νέους στόχους που έχουμε θέσει, παρατίθενται αναλυτικά στην έκθεση"
 
Δρ. Εύη Σαχίνη, 
Τμήμα Στρατηγικής και Ανάπτυξης, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης