Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη

Ανακοίνωση της Επιτροπής πρός το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαική Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή Περιφερειών, Βρυξέλλες, Αύγουστος 2010

Πέμπτη, Αύγουστος 26, 2010

Ο γενικός στόχος του Ψηφιακού Θεματολογίου είναι να αποκομισθούν βιώσιμα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη από μία ενιαία ψηφιακή αγορά που θα βασίζεται σε διαδίκτυο μεγάλης και πολύ μεγάλης ταχύτητας και σε διαλειτουργικές εφαρμογές. Η κρίση έχει εκμηδενίσει χρόνια οικονομικής και κοινωνικής προόδου και έχει αποκαλύψει τις διαρθρωτικές αδυναμίες της ευρωπαϊκής οικονομίας. Πρωταρχικός στόχος της Ευρώπης σήμερα πρέπει να είναι η επιστροφή της Ευρώπης στο προσκήνιο.

Για να επιτευχθεί ένα βιώσιμο μέλλον, οφείλουμε ήδη να κοιτάξουμε πέρα από τα βραχυπρόθεσμα. Αντιμέτωποι με τη δημογραφική γήρανση και τον παγκόσμιο ανταγωνισμό, έχουμε τρεις επιλογές: να εργαστούμε σκληρότερα, περισσότερο ή εξυπνότερα. Θα χρειαστεί μάλλον να κάνουμε και τα τρία, πάντως η τρίτη επιλογή είναι ο μόνος τρόπος που εγγυάται την αύξηση του βιοτικού επιπέδου των Ευρωπαίων.

Για να επιτευχθεί αυτό, στο Ψηφιακό Θεματολόγιο διατυπώνονται προτάσεις για δράσεις που πρέπει να αναληφθούν άμεσα ώστε να επανέλθει η Ευρώπη στην πορεία προς την έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη, χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς. Οι προτάσεις του Θεματολογίου θα χαράξουν το πλαίσιο για τους μακροπρόθεσμους μετασχηματισμούς που θα επέλθουν από τη διεύρυνση της ψηφιακής βάσης της οικονομίας και της κοινωνίας.