Ευρωπαϊκή Οδηγία 013/37/EU για την Επανάχρηση της Δημόσιας Πληροφορίας

Αναθεώρηση της Οδηγίας 003/98/EC

Τετάρτη, Ιούνιος 26, 2013

Η αναθεώρηση της Οδηγίας 2003/98/EC για την Επανάχρηση της Δημόσιας Πληροφορίας προσφέρει ένα κοινό θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση της Ευρωπαϊκής αγοράς των κυβερνητικών και δημοσίων δεδομένων. Οργανώνεται γύρω από δύο άξονες: τη διαφάνεια και τον ορθό ανταγωνισμό. Η Οδηγία είναι μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άνοιγμα των δεδομένων και τη διευκόλυνση της επανάχρησής τους. Η αναθεώρηση της Οδηγίας εντάσσει και τους φορείς πολιτισμού (μουσεία, αρχεία, βιβλιοθήκες) στους φορείς που υπάγονται στην Οδηγία.