Ευρωπαϊκή Οδηγία "Ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες του Cloud Computing"

Unleashing the potential of Cloud Computing in Europe

Πέμπτη, Σεπτέμβριος 27, 2012

Η Οδηγία την οποία υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποσκοπεί στο "ξεκλείδωμα" των δυνατοτήτων του Cloud Computing στην Ευρώπη. Πρόκειται για μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της για την ενίσχυση της χρήσης των τεχνολογιών στο "Νέφος", η οποία υπολογίζεται να δημιουργήσει 2,5εκ. θέσεις εργασίας και να προσθέσει ετησίως 160 δις ευρώ στον Ευρωπαϊκό Ακαιθάριστο Εγχώριο Προϊόν (άυξηση  περίπου 1%) μέχρι το 2020.