Εισαγωγικός Οδηγός στα Ανοικτά και Διασυνδεδεμένα Πολιτιστικά Δεδομένα

Το παρόν κείμενο είναι ένας οδηγός εισαγωγής στις βασικές έννοιες και τη σημασία των ανοικτών και διασυνδεδεμένων πολιτιστικών δεδομένων και του σημασιολογικού ιστού.

Τρίτη, Φεβρουάριος 24, 2015

Το παρόν κείμενο είναι ένας οδηγός εισαγωγής στις βασικές έννοιες και τη σημασία των ανοικτών και διασυνδεδεμένων πολιτιστικών δεδομένων και του σημασιολογικού ιστού.

Aπευθύνεται κυρίως σε βιβλιοθηκονόμους, μουσειολόγους, αρχειονόμους και διαχειριστές εν γένει ψηφιακής πολιτιστικής πληροφορίας ,και με απλό τρόπο, και μέσα από παραδείγματα στόχο έχει να καταστήσει εύκολη την πλοήγηση των αμύητων ενδιαφερόμενων στις νέες έννοιες των ψηφιακών τεχνολογιών και του σημασιολογικού ιστού που άπτονται της διαδικτυακής διάθεσης των πολιτιστικών δεδομένων.Χωρίς να αποτελεί ένα πρακτικό εγχειρίδιο εφαρμογής, ο οδηγός παρουσιάζει ορισμένες βασικές έννοιες που αφορούν τις νεότερες δυνατότητες του παγκόσμιου ιστού και που κάθε πολιτιστικός φορέας που επιθυμεί να διαθέσει τα μεταδεδομένα του στο διαδίκτυο, είναι καλό να γνωρίζει.