Κέντρο Τύπου
Νέα
Εκδηλώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις
Φωτογραφίες

Υποβολή Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς για την υλοποίηση έργου (Α.Π.1155/09.08.2012)

Έναρξη: 
Πέμπτη, Αύγουστος 9, 2012
Λήξη: 
Παρασκευή, Αύγουστος 24, 2012
[Κλειστή]

Υποβολή Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς για την επιλογή Αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταλόγων φορέων ιδιωτικού τομέα με ερευνητικές δραστηριότητες» με κωδικό EPSETKD0719.