Κέντρο Τύπου
Νέα
Εκδηλώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις
Φωτογραφίες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.288/13.02.2012)

Έναρξη: 
Δευτέρα, Φεβρουάριος 13, 2012
Λήξη: 
Τετάρτη, Φεβρουάριος 29, 2012
[Κλειστή]

To EΘνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)  απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.288/13.02.2012) στα πλαίσια της Πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας / Κοινωνικά Δίκτυα- Περιεχόμενο Παραγόμενο απο Χρήστες" . Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε όλο το σχετικό υλικό.

Υποβολή Αιτήσεων
(για νέους χρήστες)

Υποβολή Αιτήσεων

(για εγγεγραμμένους χρήστες)