Κέντρο Τύπου
Νέα
Εκδηλώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις
Φωτογραφίες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.1349/23.11.2011)

Έναρξη: 
Τετάρτη, Νοέμβριος 23, 2011
Λήξη: 
Παρασκευή, Δεκέμβριος 9, 2011
[Κλειστή]

To EΘνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα πλαίσια της Πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας / Κοινωνικά Δίκτυα- Περιεχόμενο Παραγόμενο απο Χρήστες" (Α.Π.1349/23.11.2011). Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε όλο το σχετικό υλικό. 

 

Υποβολή Αιτήσεων
(για όσους υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά)

Υποβολή Αιτήσεων
(για εγγεγραμένους χρήστες)