Κέντρο Τύπου
Νέα
Εκδηλώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις
Φωτογραφίες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.374/06.02.2013)

Έναρξη: 
Τετάρτη, Φεβρουάριος 6, 2013
Λήξη: 
Τετάρτη, Φεβρουάριος 20, 2013
[Κλειστή]

To Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών ανακοινώνει την παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.374/06.02.2013).

Σε αυτό το σημείο καθώς και στη διευθυνση http://www.ekt.gr/news/tenders/130206.htm μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, έντυπα αιτήσεων, οδηγίες για τη δημιουργία του βιογραφικού σας και πρότυπα αρχείων βιογραφικού σημειώματος. Επίσης, μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση ηλεκτρονικά.