Κέντρο Τύπου
Νέα
Εκδηλώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις
Φωτογραφίες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων έργου (Α.Π.581/04.04.201)

Έναρξη: 
Πέμπτη, Απρίλιος 5, 2012
Λήξη: 
Τετάρτη, Απρίλιος 25, 2012
[Κλειστή]

To EΘνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (Α.Π.581/04.04.201) στο πλαίσιο της Πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας / Κοινωνικά Δίκτυα- Περιεχόμενο Παραγόμενο απο Χρήστες" . Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε όλο το σχετικό υλικό. Μπορείτε να υποβάλεται την αίτηση σας ηλεκτρονικά : 

Υποβολή Αίτησης Οnline ( για νέους χρήστες)

Υποβολή Αίτησης Οnline (για εγγεγραμμένους χρήστες)