Κέντρο Τύπου
Νέα
Εκδηλώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις
Φωτογραφίες

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός «Ψηφιοποίηση και Καταλογογράφηση Επιστημονικού και Πολιτιστικού Περιεχομένου», κωδικός: EPSETKD0301

Έναρξη: 
Δευτέρα, Ιούνιος 10, 2013
Λήξη: 
Δευτέρα, Ιούλιος 22, 2013
[Κλειστή]

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο: «Ψηφιοποίηση και Καταλογογράφηση Επιστημονικού και Πολιτιστικού Περιεχομένου», κωδικός: EPSETKD0301, στο πλαίσιο του Υποέργου 3: «Ψηφιακό Περιεχόμενο», της Πράξης «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/ Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες» (ΟΠΣ 296115).,

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην Απόδειξη Παραλαβής Τεύχους και αποστείλετε το στη διεύθυνση epsetkd_tenders@ekt.gr για να ενημερώνεστε για τυχόν διευκρινίσεις που θα δοθούν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού.

Ανακοίνωση (19/07/2013)
Λόγω της καθυστερημένης αποστολής αιτημάτων για παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο: «Ψηφιοποίηση και Καταλογογράφηση Επιστημονικού και Πολιτιστικού Περιεχομένου», κωδικός EPSETKD0301, και σε συνδυασμό με το ότι η απαιτούμενη τυπική διαδικασία είναι εξαιρετικά χρονοβόρα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δεν δυνάμεθα να παρέχουμε οποιαδήποτε παράταση, δεδομένου ότι αυτή θα αποβεί σε βάρος της ανάγκης για άμεση κατακύρωση του διαγωνισμού και υλοποίηση του έργου.

Aνακοίνωση (03/07/2013)
Στο πλαίσιο του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο «Ψηφιοποίηση και Καταλογογράφηση Επιστημονικού και Πολιτιστικού Περιεχομένου», κωδικός: EPSETKD0301, στο πλαίσιο του Υποέργου 3: «Ψηφιακό Περιεχόμενο», της Πράξης «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/ Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες» (ΟΠΣ 296115), και σε συνέχεια του από 27.06.2013 αίτηματος υποψηφίας αναδόχου εταιρείας για επίσκεψη στους  χώρους του ΕΚΤ/ ΕΙΕ με σκοπό τον έλεγχο δείγματος του προς ψηφιοποίηση υλικού, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δείγμα του υλικού του διαγωνισμού, θα είναι διαθέσιμο προς έλεγχο, την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013 και ώρα 13.00-14.00, μπορείτε να παρευρεθείτε στα γραφεία μας (Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα, 6ος όροφος).