Κέντρο Τύπου
Νέα
Εκδηλώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις
Φωτογραφίες

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός «Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων», κωδικός: EPSETKD1101

Έναρξη: 
Δευτέρα, Μάρτιος 10, 2014
Λήξη: 
Τετάρτη, Απρίλιος 30, 2014
[Κλειστή]

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο: «Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων», κωδικός EPSETKD1101, στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/ Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες», ΟΠΣ 296115, στο πλαίσιο του Υποέργου 11: «Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων». 

  • "Κατεβάστε" το τεύχος της Προκήρυξης     
     
  • Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην Απόδειξη Παραλαβής Τεύχους  και αποστείλετε το στη διεύθυνση epsetkd_tenders@ekt.gr για να ενημερώνεστε για τυχόν διευκρινίσεις που θα δοθούν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού