Κέντρο Τύπου
Νέα
Εκδηλώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις
Φωτογραφίες

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός «Yπηρεσίες σε Κινούμενους Χρήστες», κωδικός: EPSETKD1001

Έναρξη: 
Τρίτη, Ιούνιος 11, 2013
Λήξη: 
Τρίτη, Ιούλιος 23, 2013
[Κλειστή]

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο: «Yπηρεσίες σε Κινούμενους Χρήστες», κωδικός: EPSETKD1001, στο πλαίσιο του Υποέργου 10: «Yπηρεσίες σε Κινούμενους Χρήστες», της Πράξης «Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας / Κοινωνικά Δίκτυα – Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες» (ΟΠΣ 296115).
 

  • "Κατεβάστε" το τεύχος της Προκήρυξης    
     
  • Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην Απόδειξη Παραλαβής Τεύχους και αποστείλετε το στη διεύθυνση epsetkd_tenders@ekt.gr για να ενημερώνεστε για τυχόν διευκρινίσεις που θα δοθούν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμοϋ


Ανακοίνωση (22/07/2013)
αναφορικά με αίτημα παράτασης προθεσμίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο: «Yπηρεσίες σε Κινούμενους Χρήστες», κωδικός EPSETKD1001.

Λόγω της καθυστερημένης αποστολής αιτημάτων για παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού με τίτλο: «Yπηρεσίες σε Κινούμενους Χρήστες», κωδικός EPSETKD1001, και σε συνδυασμό με το ότι η απαιτούμενη τυπική διαδικασία είναι εξαιρετικά χρονοβόρα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δεν δυνάμεθα να παρέχουμε οποιαδήποτε παράταση, δεδομένου ότι αυτή θα αποβεί σε βάρος της ανάγκης για άμεση κατακύρωση του διαγωνισμού και υλοποίηση του έργου.