Κέντρο Τύπου
Νέα
Εκδηλώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις
Φωτογραφίες

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την «Προμήθεια ξενόγλωσσων περιοδικών εκδόσεων (Έντυπων και Ηλεκτρονικών – Συνδρομές για το 2015) και Συνοδευτικών υπηρεσιών για τη Βιβλιοθήκη του ΕΚΤ/ΕΙΕ», κωδικός: 2015/ΨΒ01 (Α.Π. 518/26.03.2015)

Έναρξη: 
Πέμπτη, Μάρτιος 26, 2015
Λήξη: 
Παρασκευή, Απρίλιος 17, 2015
[Κλειστή]

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την «Προμήθεια ξενόγλωσσων περιοδικών εκδόσεων (Έντυπων και Ηλεκτρονικών – Συνδρομές για το 2015) και Συνοδευτικών υπηρεσιών για τη Βιβλιοθήκη του ΕΚΤ/ΕΙΕ», κωδικός: 2015/ΨΒ01 Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την     «Προμήθεια ξενόγλωσσων περιοδικών εκδόσεων (Έντυπων και Ηλεκτρονικών – Συνδρομές για το 2015) και Συνοδευτικών υπηρεσιών για τη Βιβλιοθήκη του ΕΚΤ/ΕΙΕ», κωδικός: 2015/ΨΒ01

  • "Κατεβάστε" το τεύχος του Διαγωνισμού  pdf    doc
  • Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην Απόδειξη Παραλαβής Τεύχους  (doc) και αποστείλετε το στη διεύθυνση secretary@ekt.gr  για να ενημερώνεστε για τυχόν διευκρινίσεις που θα δοθούν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού.
  • Διευκρινίσεις για τον Διαγωνισμό doc