Κέντρο Τύπου
Νέα
Εκδηλώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις
Φωτογραφίες

Πρόχειρος Διαγωνισμός «Καθορισμός και Υλοποίηση Διαδικασιών Ανανέωσης Περιεχομένου Βιβλιομετρικών Δεδομένων και Υλοποίηση Υπηρεσίας ευφυών συστάσεων», κωδικός: SaaS0205 (Α.Π. 813/15.05.2015)

Έναρξη: 
Παρασκευή, Μάιος 15, 2015
Λήξη: 
Δευτέρα, Ιούνιος 1, 2015
[Κλειστή]

Πρόχειρος Διαγωνισμός «Καθορισμός και Υλοποίηση Διαδικασιών Ανανέωσης Περιεχομένου Βιβλιομετρικών Δεδομένων και Υλοποίηση Υπηρεσίας ευφυών συστάσεων» , κωδικός: SaaS0205 (Α.Π. 813/15.05.2015)

  • "Κατεβάστε" το τεύχος του Διαγωνισμού  
     
  • Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην Απόδειξη Παραλαβής Τεύχους και αποστείλετε το στη διεύθυνση saas@ekt.gr  για να ενημερώνεστε για τυχόν διευκρινίσεις που θα δοθούν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού.
  • Ανακοίνωση "Ακύρωση διενέργειας πρόχειρων διαγωνισμών λόγω αναδιαμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο του Υποέργου 2 της Πράξης με τίτλο «Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Κατάθεσης, Διαχείρισης και Διάθεσης Ανοικτών Δημόσιων Δεδομένων Τεκμηρίωσης και Ψηφιακού Περιεχομένου» και κωδικό ΟΠΣ 327378"