Κέντρο Τύπου
Νέα
Εκδηλώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις
Φωτογραφίες

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός «Οριζόντια υποστηρικτικά εργαλεία για διαχείριση υπηρεσιών και ασφάλειας», κωδικός: SaaS0301

Έναρξη: 
Τετάρτη, Ιούλιος 23, 2014
Λήξη: 
Παρασκευή, Σεπτέμβριος 12, 2014
[Κλειστή]

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο: «Οριζόντια υποστηρικτικά εργαλεία για διαχείριση υπηρεσιών και ασφάλειας» στο πλαίσιο του Υποέργου 3: «Οριζόντια υποστηρικτικά εργαλεία για διαχείριση υπηρεσιών και ασφάλειας» Κωδικός: SaaS0301.
  • "Κατεβάστε" το τεύχος της Προκήρυξης     
  • Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην Απόδειξη Παραλαβής Τεύχους  και αποστείλετε το στη διεύθυνση saas@ekt.gr για να ενημερώνεστε για τυχόν διευκρινίσεις που θα δοθούν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού
  • Διευκρινιστικά Στοιχεία για τον Διαγωνισμό 
  • Διευκρινιστικά Στοιχεία για τον Διαγωνισμό II  

Aνακοίνωση (09/09/2014)
Αναφορικά με το αίτημα παράτασης της προθεσμίας υποβολής προσφορών, για τον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό με τίτλο: «Οριζόντια υποστηρικτικά εργαλεία για διαχείριση υπηρεσιών και ασφάλειας», κωδικός SaaS0301, λόγω του περιορισμένου χρόνου ολοκλήρωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών και υλοποίησης του έργου, και σε συνδυασμό με το ότι η απαιτούμενη τυπική διαδικασία είναι εξαιρετικά χρονοβόρα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι δεν δυνάμεθα να παρέχουμε οποιαδήποτε παράταση, δεδομένου ότι αυτή θα αποβεί σε βάρος της ανάγκης για άμεση κατακύρωση του διαγωνισμού.