Κέντρο Τύπου
Νέα
Εκδηλώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις
Φωτογραφίες

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός «Υπηρεσίες υποστήριξης κοινοτήτων χρηστών των υπηρεσιών SaaS του ΕΚΤ», κωδικός: SaaS0401

Έναρξη: 
Τετάρτη, Δεκέμβριος 11, 2013
Λήξη: 
Δευτέρα, Ιανουάριος 27, 2014
[Κλειστή]

Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με τίτλο: «Υπηρεσίες υποστήριξης κοινοτήτων χρηστών των υπηρεσιών SaaS του ΕΚΤ»   στο πλαίσιο του Υποέργου 4: «Υπηρεσίες για την υποστήριξη δράσεων ανάπτυξης των κοινοτήτων των χρηστών, των υπηρεσιών, των ανοικτών δεδομένων και του ανοικτού λογισμικού που παρέχει η Πράξη» Κωδικός: SaaS0401.

  • "Κατεβάστε" το τεύχος της Προκήρυξης     
     
  • Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην Απόδειξη Παραλαβής Τεύχους  και αποστείλετε το στη διεύθυνση saas@ekt.gr για να ενημερώνεστε για τυχόν διευκρινίσεις που θα δοθούν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού