Κέντρο Τύπου
Νέα
Εκδηλώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις
Φωτογραφίες

Kύκλος Ομιλιών "Ψηφιακή Γνώση και Ανοικτές Τεχνολογίες" κάθε Τρίτη από το ΕΚΤ (5-19/3/2013)

Τρίτη, Μάρτιος 5, 2013
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

"Ψηφιακή γνώση και ανοικτές τεχνολογίες: γέφυρες στην έρευνα, την εκπαίδευση, τον πολιτισμό" είναι ο τίτλος του νέου Κύκλου Ομιλιών που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του προγράμματος Μορφωτικών Εκδηλώσεων "Επιστήμης Κοινωνία" του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Οι ομιλίες θα πραγματοποιηθούν από τις 5 Μαρτίου έως τις 19 Μαρτίου, κάθε Τρίτη (ώρα 19.30), στο αμφιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ). Στόχος των ομιλιών είναι  να αναδειχθούν τα οφέλη από τη δημιουργία και ανοικτή διάθεση ψηφιακού περιεχομένου με χρήση νέων τεχνολογιών.    

Οι ομιλίες θα καλύψουν τα ακόλουθα θέματα: α) Οι Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες στην ψηφιακή εποχή (Τρίτη 5 Μαρτίου 2013), β) Πρόσβαση στη Γνώση με Ανοικτές Τεχνολογίες (Τρίτη 12 Μαρτίου 2013), γ) Ανοικτό Επιστημονικό και Πολιτιστικό περιεχόμενο για την Εκπαίδευση (Τρίτη 19 Μαρτίου 2013).

Σε μία εποχή που η ερευνητική δραστηριότητα και η επιστημονική πληροφορία συναντιούνται με τις νέες τεχνολογίες, δημιουργούνται νέες προκλήσεις για τη διάδοση της συλλογικής γνώσης, την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη διατήρηση της πολιτιστικής μνήμης. Η ανοικτή διάθεση των πηγών γνώσης, η αξιοποίηση ανοικτών και επαναχρησιμοποιήσιμων δεδομένων, η ανάπτυξη καινοτόμων ανοικτών τεχνολογιών και διαλειτουργικών υποδομών, αποκτούν κεντρικό ρόλο για την αποτελεσματική διαχείριση της συλλογικής γνώσης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται πρωτοποριακές δράσεις με διεθνή απήχηση για τη συσσώρευση, ανοικτή διάθεση και επανάχρηση της ψηφιακής γνώσης από την ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ, www.ekt.gr) πρωτοπορεί στη συγκέντρωση, οργάνωση και διάθεση ψηφιακού περιεχομένου, αναπτύσσοντας τεχνολογικές υποδομές για την ανοικτή διάθεση πηγών γνώσης και παρέχοντας εξελιγμένες υπηρεσίες στο σύνολο της ερευνητικής, εκπαιδευτικής και επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας.

Πώς μπορούμε να θέσουμε τις νέες τεχνολογίες διαδικτύου στην υπηρεσία της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης; Πως επηρεάζουν οι εξελίξεις αυτές τον τομέα των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και ευρύτερα τον χώρο της έρευνας, και ποια τα οφέλη για τη σύγχρονη εκπαίδευση και μάθηση; Οι κύκλοι συζητήσεων που διοργανώνει το ΕΚΤ, στο πλαίσιο των Μορφωτικών Εκδηλώσεων του ΕΙΕ, επιχειρούν να συμβάλλουν σε έναν ευρύτερο διάλογο για το ελληνικό ψηφιακό περιεχόμενο και τη χρήση των ανοικτών τεχνολογιών.

Οι μορφωτικές εκδηλώσεις "Επιστήμης Κοινωνίας" πραγματοποιούνται στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στο αμφιθέατρο "Λεωνίδας Ζέρβας" (Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα). Η είσοδος στις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη. Στο τέλος κάθε ομιλίας ακολουθεί συζήτηση μεταξύ κοινού και ομιλητών. Επίσης, χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης για το σύνολο των εκδηλώσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.