Κέντρο Τύπου
Νέα
Εκδηλώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις
Φωτογραφίες

Διεθνής συνάντηση εργασίας για τις ερευνητικές υποδομές: τελική συνάντηση του ευρωπαϊκού δικτύου EuroRIs-Net

Τρίτη, Οκτώβριος 11, 2011
Αθήνα, ΕΙΕ

Διεθνή Συνάντηση Εργασίας για τις Ερευνητικές Υποδομές διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, συντονιστής του δικτύου EuroRIs-Net, στις 11 Οκτωβρίου 2011, στην Αθήνα (Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Βασ. Κωνσταντίνου 48). Η εκδήλωση πραγματοποιείται παράλληλα με την τελική συνάντηση της κοινοπραξίας και την εναρκτήρια συνάντηση του διάδοχου έργου EuroRIs-Net+.

Κύριοι ομιλητές και συντονιστές συζητήσεων στις επιμέρους ενότητες θα είναι ο Καθ. Κώστας Φωτάκης (Πρόεδρος Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, Μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για την αξιολόγηση του 7ου ΠΠ) και οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Χρήστος Προφίλης (Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Καινοτομίας), Δρ Θεόδωρος Παπάζογλου (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας) και Wim Jansen (Γενική Διεύθυνση Κοινωνίας της Πληροφορίας και Μέσων).

Μεταξύ των ομιλητών περιλαμβάνονται εμπειρογνώμονες από όλη την Ευρώπη και συντονιστές ερευνητικών υποδομών σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Χαιρετισμό θα απευθύνει εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.   Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν οι σύγχρονες προκλήσεις των Ερευνητικών Υποδομών, ως δομικών στοιχείων για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, εθνικές και περιφερειακές πολιτικές για τις υποδομές, συνέργειες και συμπληρωματικές δράσεις για τη βιώσιμη αξιοποίησή τους, μελέτες και καλές πρακτικές από όλη την Ευρώπη, κ.λπ.

Στόχος είναι ο ευρύτερος διάλογος μεταξύ των κύριων εμπλεκόμενων φορέων στις Ερευνητικές Υποδομές, σε θέματα όπως οι συνέργειες και οι συμπληρωματικές δράσεις για τη χρηματοδότηση των Υποδομών, η αποτύπωση της διεθνούς εμπειρίας, η ενθάρρυνση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα, κ.λπ. Θα είναι χαρά και τιμή μας να συμμετέχετε στην εκδήλωση, καθώς και στον διάλογο που θα ακολουθήσει τις παρουσιάσεις, στις επιμέρους ενότητες της εκδήλωσης. Το ευρωπαϊκό δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής για το πρόγραμμα Ερευνητικές Υποδομές (EuroRIs-Net) χρηματοδοτείται από το 7ο ΠΠ και στοχεύει στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των Ερευνητικών Υποδομών και την αποτελεσματική υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος. Ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο του 2011 και, τον ίδιο μήνα, ξεκινάει το έργο EuroRIs-Net+.

Στόχος του νέου έργου είναι η ενεργοποίηση του δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής για τη δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου για τις πρωτοβουλίες, τις δραστηριότητες και τα εργαλεία χρηματοδότησης που αφορούν τις Ερευνητικές Υποδομές, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Προβλέπεται επίσης η δημιουργία ενός forum ανταλλαγής απόψεων όσων εμπλέκονται στις Υποδομές, με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των επενδύσεων για τις πανευρωπαϊκές Ερευνητικές Υποδομές και την ανάδειξη του κοινωνικο-οικονομικού τους οφέλους. Το έργο χρηματοδοτείται από το 7ο ΠΠ (Γενική Διεύθυνση Κοινωνίας της Πληροφορίας και Μέσων Επικοινωνίας).