Κέντρο Τύπου
Νέα
Εκδηλώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις
Φωτογραφίες

Παρουσίαση της διαδραστικής crowdsourcing πλατφόρμας crowdcollEKT που αξιοποιεί ανοικτό περιεχόμενο

19/01/2016

Eκδήλωση με θέμα "crowdcollEKT | Συμμετέχω, Δημιουργώ, Συνεργάζομαι, Καινοτομώ" συνδιοργάνωσαν το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και η εταιρεία ανοικτής καινοτομίας Crowdpolicy, την Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2015 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε η πλατφόρμα crowdcollEKT (http://www.crowdcollEKT.gr), η οποία αποτελεί την πρώτη ηλεκτρονική πλατφόρμα crowdsourcing, εξωστρέφειας και διαδραστικότητας που εφαρμόζεται σε ένα πλούτο πληροφοριών και δεδομένων από Βιβλιοθήκες, Μουσεία, Αποθετήρια Έρευνας, Πανεπιστήμια, Δήμους-Περιφέρειες, Δημόσια Διοίκηση κ.ά.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό η Μάρω Ανδρουτσοπούλου, Υπεύθυνη του Γραφείου Στρατηγικής Ανάπτυξης και Συντονισμού του ΕΚΤ, η οποία επεσήμανε ότι η εφαρμογή θα χρησιμοποιεί το τεκμηριωμένο υλικό και τις βάσεις δεδομένων του ΕΚΤ, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να παράγουν το δικό τους περιεχόμενο.

Την παρουσίαση της πλατφόρμας crowdcollEKT και των υπηρεσιών της πραγματοποίησε ο Γιώργος Καραμανώλης, Co-Founder & CTO/CIO Crowdpolicy, ο οποίος εισήγαγε το κοινό στο πλαίσιο και το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο εντάσσεται η crowdcollEKT αναλύοντας έννοιες όπως τα APIs, το Crowdsourcing και τα ανοικτά δεδομένα.

Επίσης, αναφέρθηκε στη συνεργασία του ΕΚΤ με την Crowdpolicy με στόχο την ανάπτυξη του crowdcollEKT, το οποίο συνδυάζει το crowdsourcing και τα ανοικτά δεδομένα, με αποτέλεσμα την παραγωγή καινοτομίας και αξίας.

Στη συνέχεια, η Ελένη Αγγελίδη, Υπεύθυνη Μονάδας Υπηρεσιών ΑΒΕΚΤ του ΕΚΤ, μίλησε για τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο ανάπτυξης των ανοικτών δεδομένων και των ανοικτών συλλογών.

Επίσης, ανέδειξε τη συμβολή του crowdcollΕΚΤ και του SearchCulture (μια ακόμη νέα ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΚΤ που προσφέρει ενιαία αναζήτηση σε ανοικτό πολιτιστικό περιεχόμενο), τα οποία αξιοποιούν τα ανοικτά δεδομένα, αποτελούν υποδομές που προωθούν τη χρήση ανοικτού περιεχομένου και παρέχουν ίσες ευκαιρίες για γνώση, ψυχαγωγία, καινοτομία και επιχειρηματικότητα.

Η Δρ Βικτωρία Τσουκαλά, Υπεύθυνη Μονάδας Ηλεκτρονικών Εκδόσεων & Δράσεων του ΕΚΤ, μίλησε για τον ρόλο και τις υπηρεσίες του ΕΚΤ με σκοπό την ενίσχυση του οικοσυστήματος της ανοικτής γνώσης στη χώρα. Η Β. Τσουκαλά τόνισε την πολυδιάστατη σημασία της ανοικτής επιστήμης, η οποία αναφέρεται στη διεξαγωγή έρευνας και στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων με ανοικτό τρόπο σε όλη την ερευνητική διαδικασία, καθώς και της ανοικτής πρόσβασης.

Παρουσίασε τη σχετική δραστηριότητα του ΕΚΤ, όπως είναι οι ηλεκτρονικές εκδόσεις του ePublishing, το ευρετήριο ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών GRISSH (Greek Reference Index in the SSH), τα αποθετήρια Ανοικτής Πρόσβασης και οι πολιτικές Ανοικτής Πρόσβασης.

Επιπλέον, ο Μιχάλης Ψαλλίδας, Co-Founder & Managing Director Crowdpolicy, πραγματοποίησε ομιλία με θέμα "Καινοτομία και επιχειρηματικότητα στα Creative industries". Πιο συγκεκριμένα, συνέδεσε τους δημιουργικούς κλάδους (Creative Industries) με τις έννοιες γνώση, δημιουργικότητα και καινοτομία, οι οποίες είναι συνυφασμένες με τις ανθρώπινες δραστηριότητες και κοινωνίες από την αρχαιότητα.

Επισήμανε ότι η ανάδειξη και η αξιοποίησή τους είναι στο επίκεντρο των δημόσιων πολιτικών στην ΕΕ και της σύγχρονης ακαδημαϊκής έρευνας. Μίλησε για τους τρόπους συνεισφοράς των δημιουργικών κλάδων στην οικονομία και την ανάπτυξη, ενώ ανέλυσε την μέθοδο του crowdsourcing. Τόνισε, επίσης, τη συμμετοχή των δημιουργικών κλάδων στην κοινωνική αλληλεγγύη και την παραγωγική ανασυγκρότηση.

Τέλος, ο Δρ Ηρακλής Αγιοβλασίτης, Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, ΕΚΤ, αναφέρθηκε στις χρηματοδοτικές ευκαιρίες για δράσεις σχετικά με τη συνδημιουργία, τη συνδιαμόρφωση, τη δημιουργική οικονομία και το ανοικτό περιεχόμενο μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία.

Προσανατόλισε το κοινό αναφορικά με τον χάρτη των χρηματοδοτήσεων που αφορούν συγκεκριμένα τους δημιουργικούς κλάδους μέσω ευρωπαϊκών, εθνικών και άλλων εργαλείων, όπως το Creative Europe, το ΕΣΠΑ και το crowdfunding αντίστοιχα.

Η πλατφόρμα crowdcollEKT

Μέσω του crowdcollEKT επιτυγχάνεται η εγκαθίδρυση ενός καινοτόμου και βιώσιμου μηχανισμού συμμετοχής, επανάχρησης και δημιουργικής αξιοποίησης περιεχομένου. Η πλατφόρμα υποστηρίζει την ενίσχυση της ποιότητας της έρευνας και της επικοινωνίας που διεξάγεται στον ακαδημαϊκό και επιστημονικό χώρο και στην επανάχρηση έγκριτου ψηφιακού περιεχομένου από ευρύτερες κατηγορίες χρηστών.

To crowdcollEKT παρέχει στους χρήστες, μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας καθώς και σχετικών εφαρμογών για κινητά (Android, IOS, Windows), τέσσερις υπηρεσίες, οι οποίες συνοπτικά είναι:

  1. Υπηρεσία Ενιαίας Ολοκληρωμένης Αναζήτησης στα ψηφιακά αποθετήρια του ΕΚΤ για το ευρύ κοινό (περισσότερες από 150 πηγές με δυνατότητα προσθήκης νέων βάσεων βάσει των αναγκών του φορέα)
  2. Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Αναζήτησης και Βιβλιογραφικών Αναφορών (citations) για ερευνητές και επιστήμονες.
  3. Προσωποποιημένη Υπηρεσία Αναζήτησης και Συνεισφοράς Ψηφιακού Περιεχομένου με βάση τη θέση/τοποθεσία του χρήστη.
  4. Υπηρεσία Δημιουργίας και Διαχείρισης Ψηφιακών Συλλογών.

Η εν λόγω πλατφόρμα απευθύνεται σε όλους. Στην ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, σε φοιτητές και πρόσθετες ομάδες χρηστών περιεχομένου όπως μαθητές, τουρίστες και επαγγελματίες. Για τις ειδικές ομάδες θα οργανωθούν ειδικές δράσεις διασύνδεσης, όπως θεματικά παιχνίδια μέσω μηχανισμού gamification, σενάρια αξιοποίησης υπηρεσιών περιεχομένου του ΕΚΤ για την τοπική ανάπτυξη μέσω της χρήσης επιστημονικού/πολιτιστικού περιεχομένου κ.ά.

H πλατφόρμα crowdcollEKT αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Πράξης "Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα Έρευνας και Τεχνολογίας/Κοινωνικά Δίκτυα Περιεχόμενο Παραγόμενο από Χρήστες" που υλοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση" (ΕΣΠΑ), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Τα βίντεο των ομιλιών και οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση: http://www.ekt.gr/news/events/ekt/2015-12-21/eisig.html