Κέντρο Τύπου
Νέα
Εκδηλώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις
Φωτογραφίες

Ιδιαίτερα θετική η υποδοχή των νέων υπηρεσιών του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών

17/04/2013

Περισσότερες  από 75.000 επισκέψεις δέχτηκε το διάστημα 3 – 16 Απριλίου 2013 ο ανανεωμένος δικτυακός τόπος του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) http://www.didaktorika.gr. Το Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, του οποίου την ευθύνη συγκρότησης και διατήρησης έχει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, λειτουργεί και ως ψηφιακό αποθετήριο με προηγμένες λειτουργίες και δυνατότητες που εξασφαλίζουν την εύκολη αναζήτηση, αλλά και μια ενδιαφέρουσα πλοήγηση σε περισσότερες από 29.000 διδακτορικές διατριβές Ελλήνων και ξένων διδακτόρων.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης συγκεντρώνει στο ΕΑΔΔ, από το 1985, διατριβές που έχουν εκπονηθεί στα ελληνικά πανεπιστήμια και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού από Έλληνες διδάκτορες, αναγνωρισμένες από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Η νέα έκδοση του αποθετηρίου ΕΑΔΔ αποτελεί αποτέλεσμα αναβαθμίσεων και ανάπτυξης περαιτέρω λειτουργιών στα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης που αναπτύσσει το ΕΚΤ με την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής, βελτιστοποίησης των διαδικασιών που διέπουν τη συλλογή και τεκμηρίωση των διδακτορικών διατριβών αλλά και αναβάθμισης των λειτουργικών συστημάτων που προσφέρουν νέες υπηρεσίες.

Χάρη στις βελτιώσεις που ολοκληρώθηκαν πρόσφατα, ενσωματώθηκαν μία σειρά από επιπρόσθετες υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την αναζήτηση στο ΕΑΔΔ, την ανάκτηση, ανάγνωση και μακροχρόνια διατήρηση των διατριβών, καθώς και τη διαλειτουργικότητα με διεθνή αποθετήρια και βάσεις δεδομένων.

Η εξέλιξη αυτή έδωσε την δυνατότητα, σε πολύ σύντομο διάστημα, να επισκεφθούν τον δικτυακό τόπο του ΕΑΔΔ περισσότεροι από 60.000 μοναδικοί επισκέπτες (75.000 επισκέψεις συνολικά, εκ των οποίων 75% περίπου ήταν νέες επισκέψεις). Ο αριθμός των εγγεγραμμένων χρηστών, οι οποίοι μπορούν  να παραγγείλουν μια διατριβή που δεν είναι ακόμη διαθέσιμη online ή να μεταφορτώσουν το πλήρες κείμενο περισσότερων από 20.500 διατριβών που είναι ήδη διαθέσιμες, διπλασιάστηκε στο ίδιο διάστημα, ξεπερνώντας σήμερα τους 8.000 χρήστες. Αντίστοιχα, διπλασιάστηκε σχεδόν ο αριθμός των μεταφορτώσεων αρχείων των διατριβών, φθάνοντας τις 20.000 μεταφορτώσεις μέσα σε μόλις 15 ημέρες.

Δεδομένου ότι κύριο στόχο της αναβάθμισης και διαρκούς υποστήριξης του ΕΑΔΔ από τις ηλεκτρονικές υποδομές του ΕΚΤ αποτελεί η προάσπιση και ενίσχυση της ανοικτής πρόσβασης στην ερευνητική γνώση και παραγωγή, σε συνδυασμό με την προβολή του έργου των Ελλήνων ερευνητών, η θερμή υποδοχή των νέων υπηρεσιών του επιβεβαιώνει έμπρακτα τις αρχές και την πολιτική διάθεσης του περιεχομένου του ΕΑΔΔ, όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί από το ΕΚΤ.

Ο εμπλουτισμός του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών και η διάθεση του πλήρους κειμένου ακόμη περισσότερων διατριβών είναι μία διαρκής διαδικασία που ολοένα εντατικοποιείται. Το ΕΚΤ, επιδιώκοντας να αναδείξει με ολοκληρωμένο τρόπο το ερευνητικό έργο όλων των Ελλήνων διδακτόρων, διαθέτει τη δυνατότητα - πέρα από τη θεσμική υποχρέωση που έχει για τις διατριβές που εκπονούνται σε ελληνικά πανεπιστήμια -  να φιλοξενεί και τις διατριβές Ελλήνων διδακτόρων που εκπονούνται στο εξωτερικό. Για τον σκοπό αυτό, το ΕΚΤ συνεργάζεται με τον ΔΟΑΤΑΠ για την πληρέστερη δυνατή ενημέρωση των ενδιαφερόμενων διδακτόρων σχετικά με την ακολουθητέα διαδικασία.

Το ΕΚΤ υποστηρίζει με συνέπεια την ενίσχυση της ελληνικής ακαδημαϊκής δραστηριότητας και τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Στην κατεύθυνση αυτή, επιδιώκει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που διευκολύνουν το έργο των Ελλήνων ερευνητών  και το καθιστούν προσβάσιμο στη διεθνή ακαδημαϊκή και φοιτητική κοινότητα, καθώς και το ευρύτερο κοινό.

Ταυτόχρονα, προτεραιότητα για το ΕΚΤ αποτελεί η ανάδειξη της ελληνικής ερευνητικής δραστηριότητας σε εργαλείο για τη χάραξη πολιτικών βασισμένων σε στοιχεία, σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και όχημα για την ανάπτυξη της καινοτομίας. Μάλιστα, μέσω του Κέντρου Ηλεκτρονικής Υποστήριξης Χρηστών ΕΑΔΔ (http://helpdesk.didaktorika.gr), το ΕΚΤ προσβλέπει στην άμεση επικοινωνία με κάθε ενδιαφερόμενο χρήστη για οποιαδήποτε διευκρίνιση, αλλά και σχόλια/προτάσεις, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σημειώνεται ότι οι χρήστες του αποθετηρίου ΕΑΔΔ έχουν άμεση δυνατότητα πρόσβασης στο  Κέντρο Ηλεκτρονικής Υποστήριξης Χρηστών ΕΑΔΔ, χωρίς επιπλέον κωδικό χρήστη.

Η θετική ανταπόκριση σε αυτήν τη νέα πρωτοβουλία του ΕΚΤ, τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες του ΕΑΔΔ, καθιστά ακόμη εντονότερη τη δέσμευση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για την ανάπτυξη περισσότερων, αξιόπιστων και εύχρηστων υπηρεσιών, ικανών να ενισχύσουν περαιτέρω την ακαδημαϊκή επικοινωνία, την ποιοτική αξιοποίηση της έρευνας με σεβασμό στον Έλληνα ερευνητή και την ενσωμάτωσή της στην αναπτυξιακή δραστηριότητα της χώρας.