Κέντρο Τύπου
Νέα
Εκδηλώσεις
Δελτία Τύπου
Προκηρύξεις
Φωτογραφίες

Οι "Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις στο Αιγαίο" μέσα από το φωτογραφικό αρχείο του Πανδέκτη

10/10/2012

Μια ακόμα αξιόλογη ψηφιακή συλλογή του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών-Τμήμα Νεοελληνικών Ερευνών του ΕΙΕ φιλοξενεί το αποθετήριο Πανδέκτης. Μέσα από μία ξεχωριστή διεπιστημονική προσέγγιση, η συλλογή "Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις στο Αιγαίο" ξεδιπλώνει φωτογραφικό υλικό που μαρτυρά την ιστορία των επιχειρήσεων που άνθισαν στο Αιγαίο. Η συλλογή περιλαμβάνει 1.694 φωτογραφίες ιστορικών βιομηχανικών μνημείων και βιοτεχνικών εργαστηρίων στο Αιγαίο, έγγραφα, σχέδια καθώς και σχετικά αντικείμενα που μπορεί κανείς να συναντήσει σε διάφορα νησιά του Αιγαίου.

Πρόκειται για αξιόλογα μνημεία που αποτελούν μέρος της βιομηχανικής και βιοτεχνικής κληρονομιάς μας και αποκαλύπτουν την έντονη βιοτεχνική δραστηριότητα που αναπτύχθηκε στα νησιά του Αιγαίου: ελαιοτριβεία, αλευρόμυλοι, βυρσοδεψία, μεταλλεία, κυλινδρόμυλοι, βιομηχανίες που ειδικεύονται στην κατασκευή οργάνων, στην ξυλογλυπτική και στην κεραμική, ναυπηγεία, αποστακτήρια και οινοποιεία.

Η συλλογή αξιοποιεί μέρος παλαιοτέρων καταγραφών του Ινστιτούτου (όπως πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ερευνητικών του προγραμμάτων και δραστηριοτήτων), ανανεώνεται τακτικά και έχει ως στόχο να συμβάλει στη διάσωση και ανάδειξη της ιστορίας των νησιών του Αιγαίου. Έτσι, το φωτογραφικό υλικό που διατίθεται στο Αποθετήριο Πανδέκτης μας δίνει πληροφορίες για τις κτιριακές εγκαταστάσεις των βιοτεχνιών-βιομηχανιών, τη λειτουργία, τον εξοπλισμό, την παραγωγή τους, αλλά και στοιχεία για τους εργαζομένους τους.

Πολλές από τις βιοτεχνικές υποδομές που παρουσιάζονται στη συλλογή, συνεχίζουν να λειτουργούν ως σήμερα, διαδραματίζοντας ένα σημαντικό ρόλο στην οικονομική ζωή, στην ανθρώπινη επιβίωση και στη διοχέτευση της δημιουργικότητας-επιχειρηματικότητας των νησιωτών. Άλλες όμως, παρά τις προσπάθειες διάσωσης των κτιρίων και των αρχειακών τους τεκμηρίων, έχουν καταστραφεί. Η ψηφιακή συλλογή του ΙΝΕ αποτελεί μάρτυρα της ύπαρξης και άνθησής τους.

Ο Πανδέκτης (www.ekt.gr/pandektis) περιλαμβάνει σημαντικές ψηφιακές συλλογές ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Πρόκειται για συλλογές από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (Τμήματα Ελληνικής & Ρωμαϊκής Αρχαιότητος, Βυζαντινών Ερευνών και Νεοελληνικών Ερευνών) που ψηφιοποιήθηκαν και διατίθενται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), στο πλαίσιο των δράσεων ανάπτυξης ηλεκτρονικών αποθετηρίων ανοικτής πρόσβασης.